Kärleksfylld och jämlik prostitution?

Av Johanna Andersson

I slutet av november ska det franska parlamentet diskutera ett lagförslag som inspirerats av den svenska sexköpslagen. Sexköparen ska straffas, den prostituerade ska inte straffas. Den som störs av den asymmetrin kan läsa någon av domarna från den senaste traffickinghärvan i Göteborg. Protester mot lagförslaget i form av ett ”Rör inte min hora”-manifest har undertecknats av en del franska män (”Touche pas à ma pute”). Och givetvis har detta manifest rönt protester, inte minst har ordet ”min” uppfattats markera ägandeanspråk och patriarkala värderingar.

Förvånande nog i sammanhanget verkar också svenska RFSU, av alla organisationer, ifrågasätta den svenska sexköpslagen. Vid kongressen i maj 2013 har frågan diskuterats livligt och på hemsidan kan man läsa:

”- Den nuvarande lagstiftningen värnar inte om mig som säljare av sex. Om min hyresvärd skulle komma på att jag säljer sex är han tvungen att vräka mig, sa en person som arbetar med att sälja sex idag.”

Notera normaliseringen som uppnås med uttrycket att någon ”arbetar med att sälja sex idag”. I morgon kanske personen väljer att arbeta med något annat. Man byter jobb ibland.

Inom RFSU var man oeniga om huruvida lagen skulle utredas med uttalat syfte att få den avskaffad eller om lagens effekter skulle granskas i en oberoende utredning. Förbundstyrelseledamoten Stefan de Vylder formulerade problemet så här:

”- Det är svårt att få oberoende forskare i Sverige att skriva kritiskt om lagen. Vi måste ha ett gäng utländska akademiker som sköter utredningen om det ska ge något, sa han.”

Det yttrandet är onekligen anmärkningsvärt. Kan man inte få ”oberoende” forskare i Sverige att leverera önskad kritik får man väl vända sig till utlandet. Om det är svenska eller utländska forskare som ska känna sig mest förolämpade är svårt att avgöra.

RFSU vänder sig på sin påkostade hemsida till potentiella medlemmar på följande sätt:  ”Som medlem i RFSU stöder du arbetet för ett mer kärleksfyllt, demokratiskt och jämlikt samhälle.” Men det är inte alla som ser ett samhälle med ökad prostitution som mer kärleksfyllt, demokratiskt eller jämlikt. Många av oss som bor i Göteborg har med djup oro följt traffickingmålen här under det senaste året. Några av de utsatta flickorna var knappt äldre än gymnasieelever. Att en organisation som RFSU, som forfarande har tillgång till svenska skolor och får informera skolbarn i viktiga och känsliga frågor, ska verka för legaliserad prostitution är direkt stötande. Hur ska de kunna tala om jämställdhet med ungdomar?

RFSU:s rykte som reko helylleorganisation som delar ut kodomer och lär ungdomar hur kroppen fungerar borde ha fått sig en rejäl törn i och med ifrågasättandena av den svenska sexköpslagen. Tar de direkt ställning mot den svenska lagstiftningen i frågan måste deras närvaro i skolorna ifrågasättas. Som mor och kristen hade jag kraftigt motsatt mig att mina barn fått någon som helst sexualupplysning från ett förbund som vill legalisera sexköp.

Glädjande i sammanhanget är att en präst sitter i RFSU:s förbundsstyrelse. Förhoppningsvis kan hon väcka frågor om kärlek och jämlikhet.