Dålig exegetik skapar förvirrad debatt

KRISTEN OPINION uppmärksammar:

Av Annika Borg

Äb electa Antje Jackeléns valspråk ”Gud är större” fortsätter att skapa frågor. Många i debatten associerar utsagan till den muslimska trosbekännelsen ”Gud är större”. Här hade äb electa kunnat vara mer pedagogisk och klargörande och valt att i offentligheten upprepa det hon skriver i första delen av sin egen betraktelse över sitt val: Att det handlar om att om vårt hjärta dömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och förstår allt. Äb electa hänvisar där även till Martin Luthers ord om att vissheten om detta ger hopp och tröst. Hon menar att orden hon valt såväl inbjuder till samtal som hänvisar till Guds nåd som möter i Jesus Kristus. Det är ju tydligt och klart. Det hade väl varit bra med en påminnelse om detta innan ”Gud är större” kidnappats? Det räcker inte med att säga att ”Gud är större” är kristet, när tolkningsrastret att äb electa egentligen vill slå fast en samsyn med trosbekännare av annan religion redan är lagt. Man behöver precisera sig. Dålig exegetik ger dålig systematik och har skapat en debatt där många frågor ställs som enkelt hade kunna retts ut. För vad står det i 1 Johannesbrevet 3:18-20 (som torde vara den mest citerade bibeltexten på länge)? Äb electa har klippt de tre orden i sitt valspråk ur en vers och kontext som har följande innehåll:

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.

Forts vv 22-24: Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra såsom han har befallit oss.

Kontexten blir här tydlig. Det handlar om att bli sanningens barn (se där, det lilla ordet sanning, centralt i kristen teologi) och om att älska med handling och sanning. Gud är större än vårt hjärta och förstår allt, det är denna aspekt av Gud som här förmedlas, ringas in. Och verserna efter preciserar alltså budet samt vad det innebär att älska i handling och sanning.

Den direkta kontexten innan vv 18-20:

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? (vv 16-17)

Det är efter dessa ord som författaren besvarar sin egen fråga med de verser ur vilka äb electa klippt tre ord mitt i en sats. Slutsatsen är att cut and paste exegetik ger dålig systematik/dogmatik. Man behöver se till kontexten i texten. Hur 1 Joh:s tre ord Gud är större nu används har för länge sedan lämnat vad författaren till 1 Joh talar om.

Ett exempel från debatten

Nu finns vår äldre blogg på Passagen tillgänglig, HÄR.

2 reaktioner på ”Dålig exegetik skapar förvirrad debatt

  1. Bibeltolkarens nio första budord lyder ”glöm inte kontexten, arbeta med den!”. Det tionde lyder ”använd övriga redskap efter behov och lämplighet”.

  2. […] Det är synd att Jackelén inte passar på att ägna sig åt lite folkbildning genom att ge oss lite mer kunskap om den bibliska ramen för hennes valspråk. Annika Borg har en intressant liten utläggning i en blogg på på Kristen Opinion om det bibliska sammanhang där sentensen ”Gud är större” hör hemma. Rubrik: ”Dålig exegetik skapar förvirrad debatt”. […]

Kommentarer inaktiverade.