Julhälsning och könsblindhet, del 2

Av Johanna Andersson
Några korta rader om kön är också på sin plats när det rör julhälsningen till det tillträdande kyrkomötets ledamöter som Kristen Opinion skrev om igår. Begrunda exempelvis följande citat från skriften ”Möten med islam”:
”Begreppet harem, som i svenska språket oftast fortfarande avser en man med många hustrur och konkubiner, betyder den del av huset som är kvinnornas del (i muslimska bostäder) och som inte är tillåten för någon annan än maken, söner eller andra nära manliga släktingar. Det är den del av huset eller lägenheten där i övrig beslöjade kvinnor kan vara obeslöjade.”
Här reser sig en rad frågor. Är begreppet harem bara något som ”oftast fortfarande” finns kvar i svenska språket? Om det finns ett särskilt begrepp som betecknar en företeelse som begränsar människor – på grund av kön – till särskilda utrymmen i bostäder, är då inte det ett större problem än svenska språket? ”Haremet” är kvinnornas del men ändå är det bara uppräknat vilka män som är tillåtna att vistas där. Vem är subjekt? Finns det en motsvarande ”männens del” i huset/lägenheten som bara är tillåten för kvinnliga släktingar?

Angående att: ”Det är den del av huset eller lägenheten där i övrig beslöjade kvinnor kan vara obeslöjade.” så kan väl kvinnor vara obeslöjade överallt, rent tekniskt? Inte bara i den del av huset/lägenheten som är ”tillåten” för make, söner eller andra manliga släktingar? Varför framställa ett val (att bära slöja är ett val, påpekas på sidan 20 i ”Möten med islam”) som att kvinnor ”kan” vara beslöjade eller obeslöjade? Varför inte skriva kan ”välja att vara beslöjade eller obeslöjade”?
Vidare kan man läsa, angående sharia:
”Det vi i Sverige oftast hör och läser om är den del av sharia som kan betecknas som familjerätten, dvs. den del av lagen som framförallt uppmärksammats för att den reglerar kvinnornas ställning i både äktenskap och samhälle.”

Att koppla kvinnor och kvinnors rättigheter till familjen är ett välkänt fenomen. Men att en skrift som delas ut till kyrkomötet inför julen 2013 okritiskt gör denna skillnad mellan kvinnor och män förvånar, milt uttryckt. Byt ut orden kvinna mot man i citaten ovan, så framgår ojämställdheten. Reglerar inte sharia männens ställning i lika hög utsträckning som kvinnornas? Tar inte skriften ”Möten med islam” mannen som osynlig norm vid de flesta beskrivningar när man beskriver religiös praxis? Och vad ger boken för bild av islams syn på könen?

 

3 reaktioner på ”Julhälsning och könsblindhet, del 2

  1. ”Varför denna hälsning inför julen?” Skriver du. Man söker en lösning till problemet att vi (allmogen) inte accepterar Islam som en likvärdig kollega till Kristendom. Då säger man: ”Se, det är samma gud och samma Jesus. Bara namnen skiljer, men det är en chimär”. Man tänker inte på att Islam inte har blivit utsatt för det det sekulära samhället som tvingat kristendomen att anpassas sig till nutid och dagens människa
    Nu försöker man på många håll lindra egenheter inom Islam genom osynliggöra dessa och det som man inte ser finns inte. Eller så kan man säga: ”Äh det är väl inte så farligt; Sharia och månggifte, det går säkert över”

Kommentarer inaktiverade.