Sälja sex?

Av Johanna Andersson

En av de motioner som uppmärksammats i samband med årets kyrkomöte handlar om hbt-certifiering. Enligt motionären Irene Gustafsson från Socialdemokraterna bör Svenska kyrkan bli bättre på att bemöta homo-, bisexuella och transpersoner. Det är naturligtvis både riktigt och viktigt att kyrkan ska bemöta människor på ett bra sätt.

Den organisation som föreslås genomföra och utbilda inom ramen för hbt-certifieringen är RFSL. Och här reser sig en rad frågor om Svenska kyrkan och RFSL verkligen delar en gemensam värdegrund avseende människosyn och samlevnad. Ett frågetecken handlar om RFSL Stockholms hemsida som heter Röda paraplyet. Röda paraplyet vänder sig till ”alla killar och transtjejer som har sex mot ersättning.” Bland populära ämnen finns rubriken: ”Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex bekvämare och säkrare.”  

Man kan också via länk ta del av RFSL:s kritik av den svenska sexköpslagen, enligt vilken sexköparen kriminaliseras men inte den prostituerade. RFSL tycker inte att denna lag är en ”lösning på de problem som kan finnas inom prostitution, till exempel till följd av ekonomiskt, fysiskt, socialt eller psykosocialt tvång.” Notera ”kan finnas”. RFSL ser alltså inte prostitution som problematiskt i sig (även om hemsidans många uppmaningar till tester mot klamydia, HIV, gonnoré, syfilis osv åtminstone indirekt ger intrycket av att det nog kan finnas en del problem med prostitution).

RFSL kritiserar också att lagen inte skiljer mellan frivillig och ofrivillig prostitution och att den bygger på en heteronormativ förståelse av prostitution. Röda paraplyet skriver att de flesta som säljer sex gör det för pengarnas skull, och kommer sedan med följande glada tillrop: ”Känner du att du vill sluta sälja men inte har råd så måste du börja tänka kring den situationen, sätta upp en plan.”

Efter tips om att ta studielån för att försörja sig på annat sätt än genom prostitution ges följande råd (korrekt citerat, men märklig svenska): ”Ett första steg är att minska det ekonomiska beroendet av att sälja så kanske man ska sikta på att hälften av ens intäkter kommer från att sälja sex, andra hälften någon annanstans ifrån till den dagen då man har helt annan finansiering.” Maktanalys, någon? Alternativen för traffickoffren från Rumänien och Bulgarien?

Är det verkligen RFSL som är bäst lämpade att utbilda Svenska kyrkan i bemötandefrågor och människosyn? Hur ska kyrkliga insatser mot prostitution förenas med ett certifieringsarbete som bygger på en bejakande inställning till prostitution? Finns det inga andra aktörer som har större gemensam värdegrund med Svenska kyrkan i detta avseende? EKHO, till exempel?

6 reaktioner på ”Sälja sex?

 1. I den motion som Inger Gustafsson skrev till kyrkomötet så tar hon mycket riktigt upp RFSL certifiering i HBT-frågor. Det är den enda organisationen som erbjuder HBT-certifiering och har ett färdigt koncept klart att använda. I utskottet diskuterades just detta. Det fanns mycket kritik mot just RFSL.

  Men beslutet nämner inte RFSL en enda gång. Det finns inget som säger att det är just den organisationen som ska användas. Det står faktiskt Svenska kyrkan fritt att göra en egen certifiering. Det enda som kyrkomötet beslutade var att uppmuntra stiften att sträva efter att genomföra HBT-certifiering.

  Personligen tror jag det vore väldigt olyckligt om Svenska kyrkan använde RFSL certifiering rakt av. För det finns som sagt mycket kritik att invända mot dem, precis som du har skrivit i bloggen.

 2. Oavsett hur med ser på sexualmoral, måste man givetvis anse det vara principiellt oacceptabelt att RFSL, som är part i målet med sin, som noteras, kontroversiella agenda, samtidigt skall utöva ett slags myndighetsfunktion med certifiering.

 3. Man ska älska alla människor inte bara HBTQ personer oavsett handlande och politisk tillhörighet. I så fall borde vi ha en certifiering för varje minoritet i vårt land, ex. samer, romer, nynazister, huliganer och alkoholister. Ja listan kan göras oändligt lång. Min erfarenhet är att kyrkan välkomnar HBTQ människor bäst av de minoriteter ovan så jag tycker inte att detta är något problem. Kyrkan välkomnar HBTQ människor mer för att kyrkan ska verka ”inne” och ”hipp”. Jag vet i en kyrka där en transvestit leder mässan. Frågan är om vi välkomnar Jesus och den helige Ande i våra kyrkor idag? Den helige Ande kommer med överbevisning av synd och det ser jag väldigt lite av i dagens kyrkor.

 4. Jag kan inte se att motionen nämner RFSL. Det gör däremot utskottet där Carina Rimborg är ordförande. Carina tillhör inte dem som reserverat sig mot beslutet eller avgivit särskild mening.

  Har jag missat något?

  Rolf Pettersson

 5. Vilka är oddsen för att certifieringen blir en annan än den RFSL erbjuder när det är den enda organisation som nämns i ärendet? Ibland har folk fromma förhoppningar om galna ting…

 6. Det är riktigt Rolf, att jag var ordförande i utskottet.
  I bakgrundstexten förklaras att RSFL är den organisation som erbjuder en kurs som de kallar HBT-certifiering. Det är därför den organisationen nämns i betänkandet.
  Som också kan läsas i betänkandet så har stiften uppmanats att ordna utbildning i dessa frågor. Det handlar om hur man bemöter människor, hur man ställer frågor, hur blanketter formuleras osv, för att nämna något.
  I utskottet konstaterade vi att stiften har agerat väldigt olika med anledning av de tidigare besluten. En del ledamöter tyckte att vi slog in dörrarna för detta var redan genomfört, andra såg att det fortfarande fanns ett stort behov.
  Beslutet som kyrkomötet tog – efter förslag från utskotten, var att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån genomföra HBT-certifikat på arbetsplatser i Svenska kyrkan.

  Som jag ser det så är det fullt möjligt för varje stift att själva utforma en utbildning för alla sina församlingar, som man sedan kallar HBT-certifiering. Att titta på utomstående organisationer och se hur deras utbildningar ser ut och och vad de erbjuder är ett alternativ, som kan komplettera en egen sammansatt utbildning.

  För mig som ordförande fanns det ingen anledning att på något annat sätt än det som betänkandet skriver eller som förslaget till beslut var, hävda någon annan åsikt. Det är reservanterna (reservation 1-2) som hänvisar till RFSL-utbildningen som ett alternativ.

Kommentarer inaktiverade.