En efterlängtad icke-hälsning från Kafkasällskapet

Av Johanna Andersson

I fredags hämtade jag ut ett paket på Hemköp Brunnsgatan i Göteborg. Det innehöll till min glädje äntligen den rejäla volym med den senaste Kafkaforskningen, sammanställd av det tyska Kafkasällskapet, som aviserats sedan månader. Bokpaketet innehöll ingen hälsning utan enbart boken, noterade jag, fortfarande häpen över de senaste dagarnas kyrkliga debatt om förutsättningarna för en  julhälsnings existens, avsikter och betydelse. Just detta sällskap borde för övrigt ha goda förutsättningar att uppfatta och uppskatta den absurda potential som visat sig rymmas i denna fråga.  

Boken utgörs av ett dubbelband om 570 sidor och 23 olika artiklar under huvudrubrikerna ”Kafkas betraktelser” och ”Kafka interkulturell” och är en stor händelse för oss intresserade. Särskilt med tanke på att sällskapet haft ekonomiska problem, reorganiserats under våren och alltså tvingats skjuta upp denna publicering flera månader.

Ett exempel på de frågor de olika författarna tar sig an är tre artiklar om Kafkas korta prosatext ”Önskan att bli indian”.

Texten lyder så här i översättning av Hans Blomgren och Erik Ågren:

Önskan att bli indian

Om man ändå vore indian, alltid på språng, hela tiden lätt skälvande av att marken skalv när man lutade sig fram och låg som ett streck genom luften på den galopperande hästen, tills man släppte sporrarna, ty det fanns inga sporrar, tills man släppte tyglarna, ty det fanns inga tyglar, och man knappt såg marken framför sig som en nyslagen äng; huvud och hals på hästen hade man redan släppt.

Om denna korta prosatext skriver Angelika Meier (med mina försök att översätta titlarna): ”Kafkas Önskan att bli indian. En litterär ritt genom betraktelsens och beskrivningens olösliga problem.” Wilko Steffens skriver om ”Önskan om att bli indian som önskan att bli författare. En systemteoretiskt orienterad betraktelse.” Och avslutningsvis finns Anselm Weyers artikel: ”Mellan ”brutal vilde” och ”ädel inföding”, intermediala kontextualiseringar av den centrala diskursen i Kafkas Önskan att bli en indian.”

Kristen Opinions läsekrets kan förvänta sig kortare sammanfattningar av vad de olika artiklarna handlar om. Redan nu sitter jag och kämpar med Steffens beskrivning av polyvalent konstituerade sinnen som sträcker sig utöver den fonetiska effekten och experimentella självreferenser.