Svenska kyrkans kampanj mot Israel

Johanna Anderssons senaste krönika i GP.  Om Svenska kyrkans kampanj.

Svenska kyrkan driver nu en julkampanj till stöd för Palestina. Den som går in på kampanjhemsidan finner att det handlar om olika bojkottåtgärder mot Israel. Inom ramen för kampanjen tillhandahålls ett helt paket med förslag på olika politiska aktiviteter: pamflettspridning, affischering, flygbladsutdelande och politiskt korrekta ordlistor. Svenska kyrkans eget bojkott-kit, vackert illustrerat med bilder på uppskurna citrusfrukter. Hela kampanjen påminner om stämningen i någon revolutionär källarlokal på 1970-talet.

Hemsidans besökare föreslås skicka ett färdigformulerat pamflettliknande brev till en namngiven person på Svensk Dagligvaruhandel. Det hela är så konstruerat att man bara behöver trycka på en länk för att få upp ett mejl till personen ifråga. Sedan klipper man in brevtexten, som inleds: Bästa Karin, I drygt 45 år har Israel ockuperat de palestinska områdena Gaza och Västbanken, inklusive östra Jerusalem. När man upplyst Karin om detta och levererat andra politiska utsagor i samma anda avslutas brevet med en uppmaning att Svensk Dagligvaruhandel ska påverka regeringen att agera för lagstiftning om märkning av ursprungsland. Syftet är att jag som konsument sedan tryggt ska kunna handla varor från Israel utan att riskera stödja bosättningar ekonomiskt.

Brevet är alltså färdigformulerat så att Svensk Dagligvaruhandel inte ska nås av felaktiga åsikter eller formuleringar från Svenska kyrkans medlemmar. För att minimera den senare av dessa risker finns på kampanjhemsidan också en ordlista med korrekt terminologi i frågan. Där kan man bland annat läsa: Västbanken bör benämnas Västbanken i samtida beskrivningar och diskussioner. De historiska och bibliska namnen Judéen och Samarien (vilket är de benämningar som nationalistiska grupper i Israel använder sig av för att få det att låta som en kontinuitet av det bibliska Israel) exkluderar den palestinska närvaron.

Efter brevskrivandet och inlärning av korrekt terminologi kan man ladda ner och skriva ut flygblad med rubriken: Agera mot ockupationen. Flygbladen verkar avsedda att sätta upp eller dela ut i livsmedelsaffärer och bär Svenska kyrkans logotyp. Det finns i nio exemplar per ark att trycka upp i valfritt format så det blir till att besöka en hel del butiker och ha häftstiftsasken med sig.

I nio exemplar finns också en affisch med rubriken Det här kan du göra. Där instrueras i punktform om hur vi som konsumenter ska kontrollera varors ursprungsland när vi handlar. Hittar vi en vara från Israel ska vi ställa en rad frågor till den julstressade personalen: • Kan butikspersonalen inte svara på dina frågor? Be dem ta reda på det och återkomma! • Oavsett svar, be butikspersonalen föra vidare din fråga till butiksansvarig. Det hela avslutas med uppmaningen: Våga vara obekväm. Detta är också ett material avsett för spridning och försett med kyrkans logotyp. Syftet är uppenbarligen att det ska bli så krångligt att handla apelsiner från Israel att antingen konsumenten eller butikspersonalen ger upp.

Efter att ha tagit del av denna ensidiga och hårt politiserade kyrkokampanj överväger jag nu att bege mig ut och köpa ett par velourbyxor på mellandagsrean. Jag kan bara hoppas att de är tillverkade i Nordkorea, Kina eller något annat land Svenska kyrkan inte finner anledning att driva kampanj mot.

13 reaktioner på ”Svenska kyrkans kampanj mot Israel

 1. Jag tycker kampanjen är bra ”Svenska kyrkan vill att vi som konsumenter tryggt ska kunna köpa varor som är från Israel utan att riskera köpa varor som kommer från ockuperad mark”
  Skall inte vi kristna stå upp när folkrätten kränks? Bojkott är ett bra sätt ,det fungerade i Sydafrika där ställde Sv. kyrkan upp. Dessutom det är de lokala kristna i Palestina som vädjat till oss, de är deras mark som tas i beslag när bosättningar byggs ut ,deras vatten går i första hand till bosättares odligar. Det är bosättare som känner sig ”hotade” när palestinier skall skörda sina olivträd, det är bosättare som bränner och hugger ner deras olivträd. Är inte vi satta till att skapa fred och försoning? Vi som ställer krav på staten Israel att följa folkrätten gör det inte för att vi hatar utan för att vi vill deras väl.

  Jag har mött den Israeliska fredsrörelsen även de säger ockupationen måste få kosta och uppmanar oss till bojkott. Citat” Krav på politisk handling. Den internationellt erkända gränsen mellan Israel och den ockuperade Västbanken måste respekteras. Ett sätt att göra detta är att kräva märkning av varor som producerats av bosättarna.” slut citat Det är inte en svensk sk.” Israelhatare” som skrivit den utan svenska företrädare för ”Judar för Israelisk-Palestinsk Fred.” ur http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2012/07/mark-bosattarnas-varor.html

 2. Bäste Danny Kohn om du läser den länkande artikeln som jag har “Krav på politisk handling. Den internationellt erkända gränsen mellan Israel och den ockuperade Västbanken måste respekteras. Ett sätt att göra detta är att kräva märkning av varor som producerats av bosättarna. Det är dags för Sverige att agera, skriver företrädare för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred. “

  Att ”stoppa huvudet i sanden ” och inte vill inse att den Israeliska staten nu bryter mot folkrätten, detta gagnar inte en hållbar fred. Allt fler även judar i Sverige inser detta ”Anders Carlbergs nya bok När lojaliteten prövas – Om Israel och svensk-judisk identitet. Tidigare var han ordförande för den judiska församlingen i Göteborg nu vill han utifrån sina egna erfarenheter och värderingar resonera kring lojaliteten med staten Israel. ” Jag träffat företrädare för den Israeliska fredsrörelsen de är bekymrade, att försvara ockupationen gynnar bosättarrörelsen.

  Jag har tidigare skrivit ”Vi ska välsigna Israel och dess folk, och stödja dem som vill skapa fred och försoning. Jag tycker det är hög tid att stödja våra kristna bröder i Palestina och den israeliska fredsrörelsen.” Är inte vi kristna satta till att skapa fred och försoning? Eller skall vi stödja bosättare som som bränner ner palestiniers olivträd? Vi som ställer krav på staten Israel att följa folkrätten gör det inte för att vi hatar utan för att vi vill deras väl.
  Att hänvisa till den tidigare judeförföljelsen från kyrkan är inte hållbart länge, skilj på judehat och kritik av staten Israel.

 3. Min artikel sannolikgör att Svenska kyrkan, genom sitt deltagande i BDS-kampanjen väljer att delta i vedergällning å ett offers vägnar. Därför menar jag att kampanjen med nödvändighet bedrivs av andra skäl än att värna offret. Hur offer väljs ut och förs fram som ”rätt offer”, är en intressant men mer komplex diskussion som jag avser att mer principiellt återkomma till lite längre fram.

  Redovisar också några konsekvenser av att man officiellt anger en anledning utåt som rimligtvis inte kan vara rätt anledning. Att man internt är blind för den verkliga anledningen borde vara osannolikt givet den teologiska bakgrunden. Men vem vet.

 4. Själv väljer jag, om möjligt, varor från Israel. Jag är innerligt trött på alla dessa angrepp på Israel. Finge Israel vara i fred inom sitt territorium skulle det omedelbart bli fred i mellanöstern.

 5. Finge Palestinierna vara ifred på Västbanken …
  I Jordandalen, nära byn AlÁuja, bor Khaled. Khaled är en kristen palestinier, som äger sin mark och har papper på det. På hans mark finns en brunn, som förr gav 50 kubikmeter vatten i timmen. På grund av att bosättarna gräver nya brunnar och pumpar bort vatten, har det påverkat Khaleds brunn så att den nu bara ger 5 kubikmeter i timmen. Naturligtvis märks det även på hans odlingar. Bananträden, som Khaled odlade förr ,och som var hans stolthet och stora inkomstkälla, finns inte längre.1957 var brunnen 17 meter djup. Nu har Khaled fått gräva ner till 40 meter eftersom vattnet försvinner.

  Även om en palestinsk familj har en brunn nära sin mark, pumpar bosättarna bort allt vatten till sina odlingar. Palestinierna får köra lång väg och köpa sitt vatten dyrt från tankar, som har ställts upp.För att kunna överleva, arbetar de åt bosättarna. Lönen är dålig enligt Fadi. Från att 98% av palestinierna arbetade i jordbruket, på sin egen mark, är det nu bara 2% som gör det. Ur http://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/moten-i-jordandalen/

 6. ”Metoderna är flera. T.ex skriver man regelbundet nedsättande artiklar. Påfallande ofta är det fråga om just reseskildringar som presenteras som sanna skildringar om hur situationen faktiskt är men som alla tydligt innehåller utpekanden om vem som bär skulden. Att just judarna i Israel, i namn av staten Israel, bär skulden är det centrala temat som man gör allt för att få fram. Det finns faktiskt en hel liten reseverksamhet upprättad för ändamålet: se på plats och vittna när du kommer hem.”

 7. Danny ”T.ex skriver man regelbundet nedsättande artiklar. ” Man beskriver hur verkligheten ser ut. Menar du att dessa reseskildringar av tex. SKR:s följeslagare är osanna? De befinner sig där under 3 månaders tid hinner få en god uppfattning avförhållandena. ” Skjut budbäraren om inte budskapet passar”

 8. E. Berglund.
  Egentligen står redan svaren på dina argument i artikeln. Men jag ska ta det en sista gång och mer detaljerat.

  Låt oss först konstatera att skildringarna inte tillhör den antropologiska vetenskapen. Syftet med dem kan därför inte vara att tillföra den antropologiska forskningen något substantiellt. Även om skildringarna beskriver egna upplevelser, andras påstådda upplevelser, begränsade skildringar av fysiska förhållanden och ett begränsat urval av politiska omständigheter, ligger skildringarnas huvudfokus på att utdela skuld och att motivera skuldbeläggningen. Dessutom används oftast väl standardiserade argument. Det går att visa att skildringarnas utformning och innehåll, snarare än att vara antropologin till gagn, bättre motsvarar kampanjbehov hos Svenska kyrkan och dess relaterade organisationer.

  Budbärare kallas vanligtvis den som överbringar något viktigare meddelande. Meddelandet kan vara från uppdragsgivare till mottagare eller gälla en iakttagen händelse. Analys av de här diskuterade texterna visar dock att det sällan bara är frågan om ren observations- eller budskapsförmedling. Med den regelmässiga skuldbeläggningen av (den institutionellt utsedda) syndabocken, faller jämförelsen med en neutralt förmedlande budbärare. De här omtalade budbärarna bör snarare liknas vid, med språkliga trolleritrick skapade Trojanska bluffhästar. De presenterade budbärarna visar sig egentligen vara lätt beslöjade agenter, påstådda sanningsvittnen, utsända av ledarskap med syfte att påtvinga XXXX de senares vilja (ref Clausewitz). UNT-artikelns språkdräkt och innehåll är ett av många exempel.

  Skandaliserandet av det judiska Israel liksom dem inom och utanför som avslöjar skandaliseringsprojektet, syftar till att skapa en ständigt stegrad konfliktnivå (jämför ständigt segrande våldsspiraler). Trots att religionens egentliga uppgift är att dämpa mellanmänskliga konflikter, tar Svenska kyrkan med relaterade organisationer, i namn av institutionellt utsedda offer på sig en aktiv roll som offentlig angripare . Skuldbeläggningsangreppen riktas mot en grupp judar (syndabockar) som man med diverse motiveringar anklagar för att uppvisa ett oacceptabelt (eg. okristligt) beteende. Den deklarerade avsikten är att tvinga dessa judar till beteendeförändringar så att deras beteenden bättre stämmer Svenska kyrkans ledarskaps vilja.

  Anledningen till allt detta är och förblir inomkyrklig.

 9. Antropologi är läran om människosläktet och människan som gruppvarelse. Håller med dessa skildringarna är inga vetenskapliga artiklar utan vittnesmål från verkligheten

  ”Följeslagare från hela världen reser till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.
  Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.
  Initiativet till följeslagarprogrammet kom ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev till Kyrkornas Världsråd bad de om en internationell närvaro i området.
  Sedan augusti 2002 har ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige gått samman för att driva den svenska delen. Sveriges kristna råd står som huvudman. Sverige skickar följeslagare till området på tre månaders basis.” Ur http://foljeslagarprogrammet.se/
  Du vill påstå att “den verkliga anledningen borde vara osannolikt givet den teologiska bakgrunden. “
  Det slående är att B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories se http://www.btselem.org/
  Jag har träffat dem och blivit guidad runt I Jerusalem av dem. Har en slående samstämmig syn på verkligheterna i sina rapporter. Här kan man läsa om deras teologi

  “B’Tselem på hebreiska betyder ordagrant ”i bilden av”, och används också som en synonym för den mänskliga värdigheten. Ordet är hämtat från Första Mosebok 1:27 ”Och Gud skapade människan till sin avbild. I Guds avbild skapade Han honom.” Det är i denna anda som den första artikeln i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sägs att ”Alla människor är födda lika i värde och rättigheter.”
  Som en israelisk människorättsorganisation agerar B’Tselem främst att ändra Israels politik i de ockuperade områdena och se till att dess regering, som styr de ockuperade områdena, skyddar de mänskliga rättigheterna för invånarna där och uppfyller sina skyldigheter enligt internationell rätt.” ur B’Tselem

  Även organisationen Rabbis for Human Rights har en likadan verklighetskildring här kan du läsa om deras teologi http://rhr.org.il/eng/
  ”Rabbiner för mänskliga rättigheter är det enda rabbinska samvetets röst i Israel, som försvarar mänskliga rättigheter för marginaliserade grupper i Israel och de palestinska territorierna. Organisationen grundades 1988 och har idag drygt 100 medlemmar-alla israeler och alla ordinerade ortodoxa, reform, konservativ, Reconstructionist och förnyelse rabbiner samt några rabbinska studenter. Vi stöds också av konservativa, Reform och Reconstructionist rabbinska organisationer i Nordamerika och Storbritannien.
  Vårt arbete ger uttryck för uppfattningen att som judar, är vi skyldiga att protestera mot alla orättvisor som antagits mot någon annan person, en uppfattning som bygger på tron att man och kvinnor skapades till Guds avbild. Vi anser att det är vår skyldighet att informera den israeliska allmänheten om brott mot mänskliga rättigheter, och att det är vår uppgift att pressa statliga institutioner för att rätta till dessa orättvisor.” Ur Rabbis for Human Rights

 10. E. Berglund
  Ogrundade påståenden kan aldrig göras grundade genom att hänvisa till att många håller med. Inte minst erfarenheter från europeisk rasbiologi och svenskt skolsystemhaveri borde avskräcka från denna typ av kampanjande. Men som mänsklighet har vi ännu inte förståndsmässigt kommit dit.

  Ber jag att få önska dig och övriga läsare en god fortsättning på 2014. Med tiden får jag hoppas att du känner att du vill överväga mina argument.

  /Danny Kohn

 11. God fortsättning på 2014 du också, Danny Kohn. Den malplacerade lustigheten från Egon Berglund får man ta med jämnmod, considering the source. Hans blogg är ingenting annat än en simpel israeldissarsajt.

Kommentarer inaktiverade.