Tydligt och klart

Av Annika Borg

Häromdagen skrev jag kritiskt om Svenska Jerusalemföreningens tidskrifts senaste nummer. Det tycktes nämligen som om föreningen, som har haft goda syften, kidnappats av en politisk ensidighet och att man för en aggressiv teologisk hållning gentemot Israel och judar. Bland annat citerade jag en text av Ulla-Stina och Göran Rask.

På Facebook kommenterar journalisten Ulla-Stina Rask mitt inlägg så här:

”Det var en fruktansvärd text. Pajkastning rakt igenom och grundlösa påståenden staplade på varandra. Verkar klippt rakt ur Mossads handbok för propaganda.”

” Att berätta om våra trossyskon i Palestina kallas för att ge en demoniserande bild av Israel!?? Är vi judar eller är vi kristna? Varför konverterar inte Annika Borg och hennes gelikar till judendomen, det är för mig en gåta. De har bytt ut Jesus mot den nu sittande israeliska regeringen och dyrkar sen som en avgud. De verkar ju totalt ointresserade både av Jesu undervisning och av ättlingar till de judar som kom till tro på apostlarnas tid, från Jesu liv på jorden + den första pingstdagen och framåt, och som bott i landet i många generationer. Det är så oerhört tragiskt.”

Min kritik gällde alltså att Svenska Jerusalemföreningen tyckts lämnat sitt syfte med att verka för fred och försoning. Likaså lyfte jag att de svenskkyrkliga resor som organiseras i regionen är politiskt ensidiga. Jag skrev också att jag inte bejakar muren samt att jag anser att detta är en av världens mest infekterade konflikter, med goda och onda på båda sidor. Jag belyste de problematiska teologiska tolkningar som göra av bland andra kyrkoherde Mitri Raheb, som är ersättningsteologiska.

Rasks kommentarer bekräftar min kritik och visar övertydligt min poäng. Dessutom blir här tydligt hur man inte alls separerar staten Israel från befolkningen judar. En dos hat i brevlådan handlade det verkligen om.

Läs vad jag skrev HÄR.

7 reaktioner på ”Tydligt och klart

 1. Som vid tidigare tillfällen, finner jag anledning att påminna om att det i diskussionen förekommer tre begrepp. De går i varandra, och är näst intill omöjliga att hålla isär, men man bör ändå göra ett försök.

  1. Antijudaism. Då tar man avstånd från judendom som tro, mer eller mindre aggressivt. Här gick både kyrkofäder och Martin Luther över gränsen. Rom. 10-11 utesluter ersättningsteologi (”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse”, 11:29). Men man har samtidigt att hantera bibelställen som t.ex. 2 Kor. 5:17: ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.”

  2. Antisemitism. Då handlar det om ras. Nazisterna fängslade och likviderade även judar som hade blivit kristna, Edith Stein är ett framträdande exempel. Men det finns åt andra hållet också, jag känner till åtminstone ett exempel. En romersk-katolsk munk konverterade till judendomen, och begärde att få bli israelisk medborgare, enligt den israeliska lag som ger judar rätt att omedelbart bli medborgare, men detta beviljades inte.

  3. Kritik av staten Israel. Här handlar det om politisk kritik. Man har rätt att ifrågasätta om staten Israel lever upp till internationella konventioner och folkrättsliga regler. När staten Israel gör anspråk på att vara en demokrati (och med rätta framhåller att den är den enda demokratiska staten i Mellanöstern), finns det anledning att kritisera om den bryter mot demokratiska principer.

  Det är som sagt inte lätt att hålla isär dessa tre saker. Framför allt antijudaism och antisemitism går i varandra, och har dessvärre båda lett till samma förfärliga resultat. Staten Israel har alltför ofta försökt komma undan kritik genom att få denna att framstå som antisemitism. Och det är uppenbart att våra medkristna bland palestinierna (för att inte tala om muslimerna bland dem) inte heller förmår hålla sakerna isär. Någon förståelse har jag dock för dem som är frustrerade i en pressad politisk situation, där någon lösning inte är i sikte.

 2. Ditt inlägg var definitivt ingen pajkastning med grundlösa påståenden. Det var tvärtom mycket klarsynt, sakligt och bra.

  Tidigare har jag tänkt att alla stollerier inom Svenska kyrkan och närliggande organisationer trots allt har sin grund i att man vill väl. Det tror jag inte längre. Jag är numera böjd att tro att dessa människor verkligen vill illa, att de med full vilja monterar ner Svenska kyrkan som kristen kyrka.

 3. Det kanske passar med att citera Henry David Thoreau (amerikansk författare, 1800-talet):

  ”If I knew for a certain that a man was coming to my house with the conscious design of doing me good, I schould run for my life.”

 4. Annika Borg varför vågar du inte höra av dig direkt till Göran och mig? Och när var du senast på andra sidan muren och träffade några kristna trossyskon t ex i Betlehem?

 5. Ulla-Stina, för två år sedan var jag där senast. Jag har vid andra tillfällen rest i regionen, även besökt Gaza och ett palestinskt flyktingläger i Jordanien, och också studerat i Jerusalem. I inlägget ”En dos Israelhat i brevlådan” citerar jag bland annat ur en text du skrivit och publicerat offentligt i en tidskrift och för resonemang om tidskriften. Din respons på detta framgår av citaten i inlägget ”Tydligt och klart” ovan. Jag kommer att återkomma till tidskriftens innehåll och ersättningsteologi. Det är viktiga frågor och du deltar som många andra offentligt i den debatten. Mvh, Annika

 6. Tack Annika. Men då vore det bra om du hörde av dig till Jerusalemsföreningen, t ex till dess ordförande biskop Jan-Olof Johansson i Växjö.

Kommentarer inaktiverade.