Womens Ministry

Av Johanna Andersson

ELCJHL är förkortningen för The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land. Läser man på Svenska kyrkans hemsida med anledning av julkampanjen kan man klicka sig vidare till en intervju med deras biskop Munib Younan. Där utnämns han till världens kanske tuffaste biskop. PÅ ELCJHL:s hemsida kan man läsa att en av deras sex präster är Mitri Raheb, som också han ofta uppmärksammas i svenskkyrkliga sammanhang, inte minst i juletid. Alla de sex prästerna är män, vilket inte brukar uppmärksammas.

När man går in under fliken ”Ministries” på ELCJHL:s hemsida finns både rubriken ”Womens Ministry” och ”Youth Ministry”. Den manliga normen är osynlig och prästerskapet enkönat manligt så inget ”Mens Ministry” finns således.

Womens Ministry inleds med följande mening:

”Women of the ELCJHL are like women everywhere, busy with trying to develop themselves and find balance in faith, life, work and family.”

Påstående är märkligt ur två synvinklar. Varför behöver man påtala att kvinnor i ELCJHL är som kvinnor överallt? Och vem är det som kan göra ett sådant påstående, vem är berättarjaget? Den andra märkligheten är utgångspunkten att kvinnor överallt skulle vara lika varandra. Villkoren för oss människor ser väl ganska olika ut runt om i världen. Här kan man ana en essentialistisk utgångspunkt som menar att kvinnor har evigt och oföränderligt kvinnliga egenskaper som innebär gemenskap i erfarenhet, också under helt skilda yttre förhållanden och att denna kvinnliga gemenskap är större än den mellan kvinnor och män.

Mening två följer, som en brygga mellan första och tredje meningen:

”But they have complications most people would never even think of.”

Och tre meningar in i texten övergår den sedan till tung kritik av Israel:

”Living under occupation with 550-plus road blocks of some kind (checkpoints, gates, earthmounds) and the wall rapidly closing you off from your school, doctor, family across the street. Having to walk football fields in distance with your shopping or sick mother.”

Det är traditionellt kvinnliga sysslor som har att göra med familj, sjukdom och inköp som nämns. Om män inom ELCJHL har liknande problem framgår inte. Sedan följer en punktlista på 6 situationer, den sista punkten på listan är följande:

”Having to walk football fields in distance through the checkpoint in the hot sun or rain after you have had your chemo treatment”

Det är svårt att uppfatta bilden av en cellgiftsillamående cancersjuk kvinna som tvingas gå kilometer i brännande sol eller regn som annat än en ren demonisering av Israel.  Detta uppvisar stora likheter med det Israelhat som präglat delar av Svenska kyrkans debatt i olika fora under denna jul.

När man går in och läser de olika dokument om Israel och Palestina som ligger ute på Svenska kyrkans hemsida just nu blir bilden massiv och ensidig. Samtidigt är det oklart vilken linje kyrkan verkligen står för, bland alla motstridiga dokument.  I det sammanhanget var det hoppfullt att höra biskop Antje Jackeléns mer lågmälda hållning i frågan i dag i Ekots lördagsintervju. Hon skulle överväga att inte köpa en vara om det tydligt framgick att den var producerad på ockuperad mark. Hon framhöll också frågans komplexitet. Inget tvärsäkert tal om att bojkotta Israel så långt det går, apartheid eller rasiststat med andra ord.

http://www.elcjhl.org/elcjhl-ministries/womens-ministry/

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646516

En reaktion på ”Womens Ministry

  1. Underbart att du orkar ta dig igenom dyika marängtexter på hemsidor och göra en så skarp könspolitisk analys av dem! Typiskt också att man gör kvinnor till poster child och aldrig ett subjekt som uttalar sig. Exempelvis finns det nog många kvinnor som upplever livet i Israel (om de vågar svara ärligt) som lättare än livet i vilken islamistisk stat som helst.

    Och hur urfånigt är det inte med detta att man alltid framställer kvinnor som så bräckliga att de är de enda som måste få cellgiftsbehandling mot cancer. Sanningen är ju att mäns hälsa är bräckligare än kvinnors från tillblivelsen och framåt. Män mår inte heller bra av cellgifter och män får också cancer. Det verkar ändå vara universellt att man gör själva kvinnligheten till en slags sjukdom i sig.

Kommentarer inaktiverade.