Julen varar väl till påska

Av Johanna Andersson

En rad offentliga företrädare för Svenska kyrkan har nu varit ute och försvarat julkampanjen mot Israel. En av dem är Gunilla Hallonsten, som tituleras policychef för Svenska kyrkans internationella arbete. Hallonsten betonar att det handlar om krav på ursprungsmärkning, inte bojkott av Israel.

Men till skillnad från vad Gunilla Hallonsten beskriver är kampanjen betydligt bredare än att bara handla om krav på ursprungsmärkning. Den som går in på Svenska kyrkans hemsida kan ta del av ett synnerligen omfattande kampanjmaterial som riktas mot Israel. Där finns färdigt informationsmaterial att ladda ner och trycka upp för spridning. Där finns ett färdigskrivet brev att skicka till Svensk Dagligvaruhandel, det finns en särskild Facebook-sida där man kan ta del av kampanjuppmaningar. Det hela kan också följas på twitter under det fyndiga namnet #ockuperadjul.

Vi uppmanas att agera vid fruktdisken genom att ställa frågor om sådant som är märkt med Israel: ”Kan butikspersonalen inte svara på dina frågor? Be dem ta reda på det och återkomma! Oavsett svar, be butikspersonalen föra vidare din fråga till butiksansvarig. Dina frågor gör skillnad! Våga vara obekväm!”

På kyrkans kampanjhemsida finns också Kairosdokumentet med en rad olika tillhörande lästips och frågeställningar för att inspirera till studiecirkelar. I Kairosdokument kallas Israel upprepat för rasistiskt och landet anklagas för att bedriva apartheidpolitik sedan mer än sextio år. Den tidsangivelsen kan man fundera kring.
Den politiserade meditationsboken som ingår i kampanjpaketet har vi redan skrivit om på Kristen Opionion.

Bojkotten av produkter från bosättningar utgör alltså bara en del i Svenska kyrkans politiska ställningstaganden mot Israel. I en förklaring till kampanjen kan man läsa på hemsidan:

”Ockupationen och utökade illegala bosättningar ses som ett av de största hindren för en hållbar fred mellan Israel och Palestina.”

Men när Hallonsten svarar i Dagen har bosättningarna graderats upp från ”ett av de största hindren” till att bli ”det största hindret”:

”Svenska kyrkan anser, i likhet med Sveriges regering, EU och även USA, att bosättningarna utgör det största hindret för en hållbar fred mellan Israel och Palestina.”

Långa historiska skeden med många aktörer kokas alltså ned till att det är Israels fel. Nu är det ju inte alltid  Svenska kyrkans nuvarande ledning gör samma politiska ställningstagande som nuvarande regering och USA, men i denna fråga är det tydligen passande att ansluta sig till dessa aktörer.

Den som vill protestera mot Israel är naturligtvis fullt fri att göra så och det finns en rad politiska organisationer man då kan ansluta sig till. Men det är besvärande att man med sitt medlemskap i Svenska kyrkan ska tvångsanslutas till denna ensidiga politiska hållning, i en komplex utrikespolitisk fråga där kyrkans mandat och kompetens att ta ställning kan ifrågasättas.

Varför Svenska kyrkan återkommande kampanjar mot just Israel medan kringliggande diktaturer i mellanöstern inte kritiseras alls i samma utsträckning är en gåta. Eller som man kan läsa på #ockuperadjul:

”Det skulle vara intressant att ”ursprungsmärka” Svenska Kyrkans och ärkebiskopens fixering vid Israel. #ockuperadjul #fb”

http://www.dagen.se/opinion/asikt/svenska-kyrkans-kampanj-ar-ingen-bojkott-mot-israel/

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1082621

https://twitter.com/search?q=%23ockuperadjul&src=hash

2 reaktioner på ”Julen varar väl till påska

  1. Det är allmän politisk insikt i Sverige, EU och (det i princip Israelvänliga) USA att frågan om bosättningarna utgör ett problem i fredsprocessen. Varför behöver då Svenska kyrkan satsa sina krafter på att säga samma sak? Det påminner om historien om myggan och elefanten (som mina barn, redan när de var små, tyckte var rolig och förstod innebörden av): En mygga satte sig på ryggen av en elefant. När elefanten passerade en bro, sa myggan: Hörde du hur vi klampade?

    Det är ingen imponerande profetisk hållning att satsa på säkra kort.

  2. Var var freden innan bosättningarna och ockupationen? Någon som protesterade under Jordaniens och Egyptens ockupation? Hur ser situationen ut efter bosättarna lämnade Gaza och helt tömde remsan på judisk befolkning? Jag ser ingen fredsduva, tvärtom.

Kommentarer inaktiverade.