Vem ska träda fram?

Av Annika Borg

Några reflektioner kring den ”rätts”fars som utspelar sig i Växjö stift genom domkapitelsanmälan mot Dag Sandahl om dennes bloggande och domkapitlets beslut om erinran:

1. Efter att domkapitlet i Uppsala stift häromåret fann det förenligt såväl med en prästs anseende som dennas lagstadgade yttrandefrihet att förtala en kollega genom att anklaga denna för att ”röra sig nära det bruna”, torde fler än vi uppfattat saken som att det för präster är fritt fram att säga vad som helst om vem som helst. Även om det givetvis fortfarande är många av oss som inte gör detta, alltså säger vad som helst om andra. Vad är nu skillnaden? Att det var en etikprofessor som skrev det? Att det var en kvinna?

2. Flera har försökt att få någon pressetisk ordning på hur man ska förhålla sig till det den tankesmedja/blogg som biskop Eva Brunne och biskop Antje Jackelén finansierar och legitimerar skriver om andra. Dessa försök har mötts med kalla handen från Stockholms stifts domkapitel vid två tillfällen. Vad är skillnaden? De ekonomiska kopplingarna? Att vissa får säga vad de vill om vissa, men inte andra om andra? Är alltså ”vissa djur mer jämställda än andra”?

3. Vad har egentligen skrivits? I domkapitlets beslut om erinran mot Sandahl ägnar man sig åt så kallad fulexegetik och rycker meningar och rubriker ur sin kontext och genre. Om man ska göra formell inverkan på en människas liv så får man citera utförligt och leda i bevis. Så ser det ut i samhället i övrigt. Kyrkan borde åtminstone inte vara sämre i sina formella prövningar. Det är ju inte ett blogginlägg eller en slarvig artikel domkapitlet satt sig att skriva, utan ett beslut.

4. Riktigt mystiskt blir det när den anmälda saken även handlar om att bloggaren ifrågasatt biskop Antje Jackeléns titlar. Får alltså inte präster ställa kritiska frågor om biskopars meriter eller andra biskopliga sakförhållanden? Sedan när har Svenska kyrkan en sådan ordning? Vad skulle man göra med en journalist som gjorde likadant, alltså undersökte sakförhållanden gällande än offentlig person och makthavare, som på grund av just sin maktställning får tåla mer än andra. Anmäla honom till journalisternas yrkesetiska nämnd? Vad borde då inte den nyblivne påven gjort, till hans hemort åkte journalister och grävde och frågade kritiskt.

5. Förtal får den som anser sig utsatt för det själv anmäla, inte den som blir kränkt å andras vägnar. Likadant med pressetiken: det är den som anser sig utsatt för publicitetsskada som kan få sin sak prövad, inte den som är kränkt å andras vägnar.

6. Domkapitlet i Växjö uppmuntrar genom sitt agerande till fortsatta gruppanmälningar formade på Facebook. Det är inte första gången det händer att präster ”snackar ihop sig” på Facebook och resultatet blir domkapitelsanmälan mot kollegor. Mobb kallas det på ren svenska. Och samma personer brukar förekomma i dem.

7. Antje Jackeléns eftervalskampanj ska inte skötas av domkapitlen.

Så vem ska träda fram och reda upp i allt detta? Vem ska ta på sig ledarskap och ansvar för enhet och konsekvens?

Ovanstående reflektioner handlar om hur maktens godtycke regerar och är inte en exeges över Sandahls blogginlägg.

Den som vill se och värdera vad Sandahl skrivit kan uppsöka hans blogg där han själv listar inläggen.

10 reaktioner på ”Vem ska träda fram?

 1. Den kommentar ni fått till er tweet i ärendet ”Det mest farsartade i texten ni länkar till är DS eget resonemang,” sammanfattar det totala förakt för grundläggande fri- och rättigheter som finns vårt samhälle. Rättsäkerheten lyser med sin frånvaro när den enda synliga skillnaden från Gerles uttalande är hur man förhåller sig till den härskande klicken i svk. Jag är rädd att historiens dom kommer bli hård.

 2. Om Svenska kyrkan fortsätter på den här inslagna vägen, att konsekvent fria PK-eliten oavsett förseelse och konsekvent nita oppositionen oavsett förseelse, kommer det bli mycket svårt att rekrytera kompetenta jurister. De riskerar ju sin yrkesheder i stiftens tjänst…

 3. Det fegaste av allt, först när man är flera så vågar man göra anmälan, att stå för sin åsikt själv är just vad mobbarna inte vågar. Riktigt olustigt!

 4. Det som, vid sidan av annat, bekymrar mig, är hur dåligt beslutet är utformat. Den uppfyller knappast grundläggande juridisk standard.

  Det är oklart vad anmälarna anfört i sin anmälan – som det nu står verkar det vara ett allmänt referat av vad som skrivits på bloggen. Det anges inte vilken åtgärd anmälarna yrkade att domkapitlet skulle vidta. Det talas om en särskild utredning av en av ledamöterna, men vad denna lett till, redovisas inte. Vad Dag Sandahl anfört till sitt försvar redovisas inte. I anslutning till att relevant paragraf i Kyrkoordningen anförs, hade någon redovisning av hur denna i andra fall tillämpats varit på sin plats.

  Som det nu är, säger domkapitlet knappast: ”Vi har funnit att …”, utan snarare: ”Vi tycker att …”

 5. Klent. Om inte bloggen lagt fingrarna i kors i näst sista meningen hade den varit just det som den efterfrågar. Därför är den inte mindre feg än de som försöker få fatt på Dag Sandahls öra utan att våga gå nära. Men då vet alla att man får sig ett nyp hur man än gör. Som med Guillou.

 6. Fast jag tycke att oavsett vad andra kommit undan med, att det är barnsligt och oacceptabelt av en präst att angripa en människa pga etnicitet. Det finns massor av teologiska saker att diskutera kring Jackelén, men hennes etnicitet borde för varje anständig människa vara något man inte angriper henne för. Hon föddes i Västtyskland och anklagas förutom nazi-fasoner för att vara STASI-spion av Sandahl. Det är ju vämjeligt! Jag läser aldrig Seglora Smedja pga det underliga förhållandet att privata bloggar får betalt för att hylla en viss politisk riktning inom SvK. Medan jag läste den var den ensidig och elak. Men om alla stjäl varsin skinnjacka är inte jag mindre tjuv för det när jag plockar med mig någon annans jacka från affären. Dvs om Brunne kommer undan är det ingen orsak att inte kritisera Sandahls tysktrakasserier.

 7. Nu har Koskinen trätt fram som Antjes ryggkliare… maken till krönika i KT! Finns det ingen pressetik kvar på den tidningen?

 8. Instämmer i att det blev ett bra samtal i Axess. Tack Annika! Ge oss gärna mer av den varan. Men Jonas innebär nu din korrigerade/kompletterade synpunkt att du instämmer med Annika i det hon ovan säger om den märkliga domkapitelsprocessen mot Dag S. ? Har Annika rätt i sin kritik eller inte? Den saken berördes ju inte på något sätt i intervjun!

Kommentarer inaktiverade.