Kristen Opinion goes Kyrkomötet 2015

Kristen Opinion kommer att bevaka, analysera och diskutera årets kyrkomöte här på bloggen, även andra inlägg kommer att dyka upp. Det behövs många sajter för granskning av Svenska kyrkan. Den uppgiften blir bara mer och mer angelägen.

Redan nu kan ni läsare ta del av Johanna Anderssons och Annika Borgs motioner till årets kyrkomöte.

Motion 90 tar upp det propagandistiska politiska Kairos-Palestina dokumentet och yrkar bifall till en redovisning av hur mycket medlemspengar som gått till att satsa på, sprida och implementera dokumentet. Bland annat har Svenska kyrkan haft en anställd för att sprida dokumentet.

Motion 91 tar upp det mycket allvarliga faktum att Svenska kyrkan på sin hemsida sprider antisemitisk propaganda. Det är dokumentet Christmas alert som innehåller sådana skrivningar och motionen yrkar bifall till att dokumentet ska tas bort. (Sedan kan man ju undra hur det överhuvudtaget kunde hamna på Svenska kyrkans officiella hemsida, vem som bestämde det och varför ingen reagerade.) (För turerna kring denna motion läs här: https://kristenopinion.wordpress.com/2015/09/22/pa-gang-pa-kyrkomotet-just-nu-jakten-pa-det-forsvunna-dokumentet/)

Motion 92 tar upp den julhälsning som sändes ut 2014, en bok om islam där dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd påstår att det sannolikt finns större likheter mellan en svensk muslim och en svensk kristen än mellan en svensk kristen och en kristen i andra länder. Motionen yrkar bifall till att Svenska kyrkan ska ta fram ett informationshäfte om kristna i Mellanöstern och sända det som julhälsning 2015.

Motion 105 tar upp att en förändring av Svenska Teologiska Institutet i Jerusalems målbeskrivning är i vardande. En förändring där målet att ha fokus på judisk-kristna relationer, som har varit och är STI:s huvuduppgift, tas bort. Motionen yrkar bifall till att STI:s huvudmål med fokus på judisk-kristna relationer ska kvarstå och inte förändras.

Motion 106 tar upp att det behövs tillsättas en utredning om Svenska kyrkans samarbeten med islamistiska grupper, som Islamiska förbundet. Svenska kyrkans religionsdialogprojekt med islam behöver genomlysas och utvärderas. Det finns uppgifter om att kyrkliga medarbetare kommit i kontakt med grupper som står i opposition till svensk lagstiftning.

LÄS MOTIONERNA I SIN HELHET: http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/motioner-2015