Frågor till Stockholms domkyrkoförsamling

Av Annika Borg

Frågorna är många efter Stockholms domkyrkoförsamlings utspel i DN den 19 augusti om att församlingen nu ska ta steget fullt ut från religionsdialog till så kallad religionsdiapraxis. Religionsdiapraxis är ett yxigt begrepp, som bland andra ärkebiskop Antje Jackelén introducerat i Svenska kyrkan. Kortfattat går det ut på att religionerna börjar mixa sig teologiskt, trosmässigt och i handling, som att förkunna i varandras gudstjänster eller ha muslimsk fredagsbön i en kristen församling. Det är just detta prästerna i Storkyrkan i Stockholm föreslår. För att kunna göra det behöver de dock bli av med stötestenen; den kristna kyrkans hörnsten Jesus Kristus och sanningsanspråken kring hans gudomlighet och mänsklighet.Det är också detta prästerna försöker göra i sin artikel, även om det inte är särskilt teologiskt elegant eller djuplodande. Den de tar till för att legitimera sin synkretistiska ståndpunkt är Nathan Söderblom, ärkebiskop och religionshistoriker under förra seklet. Det är bara det att de vantolkar och förvrider hans tankar till oigenkännlighet. Söderblom var en kristen ärkebiskop för vilken Kristus var alltings centrum. Ekumenik handlade för honom om de kristna kyrkornas samarbete. Detta har påtalats i debattens efterdyningar, en sammanställning av kritik och reaktioner finns HÄR.

En annan viktig aspekt är också pengarna. För de 65 miljoner Stockholms stift fick när de sålde stiftsgården Graninge skulle det uträttas stordåd och pengarna bränner tydligen i fickan. Stordådet skulle bestå i något med fokus på det man kallar religiosndialog, men som egentligen är denna religionsdiapraxis. Storkyrkans aktiviteter nu bör ses mot denna bakgrund.

Hans Ulfvebrand, nuvarande domprost, anställde som kyrkoherde i Sofia församling Svenska kyrkans förste imam med hjälp av pengar inlämnade som en donation till församlingens diakoni och musikliv. I hans församling fanns även då vänstertankesmedjan Seglora, också den finansierad av hans dåvarande församling, Sofia. Nu är det uppenbarligen Domkyrkoförsamlingens tur att få vara experimentlåda. Viktigt också att understryka att alla dessa nämnda experiment har såväl biskop Brunnes som ärkebiskopens välsignelse. Svenska kyrkans ledning tycks vara djupt fokuserade just på islam. Det är i sig intressant och det finns anledning att återkomma till detta för en analys av företeelsen, som har internationella paralleller i kyrkliga kretsar och vänsterkretsar.

Själv är jag församlingsbo i Domkyrkoförsamlingen och har därför mejlat ett antal frågor till kollegorna där. Här är mejlet:

”Från: Annika Borg <annika.borg@telia.com> Datum: Fri, 28 Aug 2015 11:39:30 +0300 Till: Hans Ulfvebrand <hans.ulfvebrand@svenskakyrkan.se>, Konversation: Hej och några frågor Ämne: Hej och några frågor

Hej!

Med anledning av debattartikeln i DN nyligen så har jag som betalande kyrkotillhörig i Domkyrkoförsamlingen några frågor till er:

Har ni fått pengar från stiftet för er religionsdiapraxis?

Har initiativet kommit från stiftet och/eller finns där ett samarbete?

Är det fortfarande din tjänst Hans och Ulfs som finansieras av stiftet, eller är det fler?

Fyller ni inte lokalerna med egen verksamhet, utan står de tomma? Om ni inte har verksamhet som utnyttjar lokalerna, varför har ni inte det?

Ni tänker låna ut lokaler till fredagsbön, men församlingen har ju dålig ekonomi, varför hyr ni inte ut dem och får intäkter?

Hur kommer det sig att ni valt Mohammad Muslim Eneborg som förkunnare? Hur ställer ni er till Al Ghazali-institutets familjesyn och syn på homosexualitet t ex?

Kommer vi som församlingsbor informeras om era planer och de teologiska synsätt som ska prägla församlingen i framtiden och ta ställning till detta?

Ni är fem präster i en församling med få församlingsbor, hur kommer det sig att det finns så många tjänster? Vad motiverar det?

Den församlingsbo som nu känner sig mycket osäker på om ni företräder tron på Jesus Kristus, till vilken själasörjare ska han eller hon vända sig, då ni ju alla skrivit under artikeln? Hur tänker ni hantera den rent pastorala aspekten?

Mvh, Annika”

5 reaktioner på ”Frågor till Stockholms domkyrkoförsamling

  1. Reblogga detta på Bengts Blogg och kommenterade:
    Annika Borg ställer högst relevanta frågor till Stockholms domkyrkoförsamling med anledning av de fem prästernas teologiskt ej underbyggda ”religionsdiapraktiska” utspel i en DN-artikel nyligen. Borgs frågor handlar också om ekonomi och bidrag och administrativa planer som smids ovanför församlingsmedlemmarnas huvuden. Att sådana aspekter finns med får mig att koppla ihop det med att Sta Clara-gemenskapen nu genom ett skamligt beslut i Domkyrkoförsamlingen tvingas riva sitt matutdelningstält på kyrkogården. Anledningen är att Domkyrkoförsamlingen planerar för ett projekt ”Mötesplats Stockholm”. Där ryms tydligen inte de hemlösa.

  2. Det är en öppen fråga. Med Mötesplats Stockholm sägs intentionen vara en mötesplats för alla människor, jag drar slutsatsen att det också innefattar de möten med religioner som man så varmt omhuldar. Som sagt inget fel med möten i sig, det är lovvärt, men premisserna behöver kritiskt granskas.

Kommentarer inaktiverade.