KYRKOMÖTET STARTAR IDAG!

Vi är på plats i Uppsala för att se till så att våra motioner, 90, 91, 92, 105 och 106, får bifall! Nu gruppmöte (POSK. Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan) sedan invigning och utskottsmöten. Annika sitter i Ekumenikutskottet och Johanna i Tillsyns- och uppdragsutskottet. Nu kör vi! Uppdatering, kommentarer, åsikter och analys kommer.

Läs motionerna här! https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/motioner-2015