På gång på kyrkomötet just nu: Jakten på det försvunna dokumentet!

Just nu pågår en märklig jakt efter ett hastigt borttaget dokument. Det handlar om dokumentet Christmas Alert 2014 som behandlas i  motionen 2015:91. I den motionen yrkar jag på att dokumentet Christmas Alert 2014 ska tas bort från Svenska kyrkans hemsida och att rutiner ska säkerställa att dokument med liknande formuleringar inte hamnar där igen. Problemet med dokumentet? Jo, det varnade för en ”judisk lobby”, det sprider alltså en av de mest typiska antisemitiska stereotyper som finns. Dokumentet har legat på hemsidan och spridits sedan förra hösten, och gjorde så också i somras när jag skrev motionen. Men sedan försvann Christmas Alert 2014 i all tysthet från hemsidan i augusti. Alltså efter att motionerna kommit in. Naturligtvis är det alldeles utmärkt att dokumentet togs bort. Men samtidigt måste ju kyrkomötet kunna läsa dokumentet när motionen ska beredas. Man kan dessutom fundera över om det är kyrkokansliet som ska bifalla en motion som var ställd till kyrkomötet… Nåväl. Efter lite eftersökningar visade det sig att Christmas Alert 2014 togs bort då det plötsligt ansågs innehålla olämpliga formuleringar, vilket väl är det minsta man kan säga. Jag påtalade då till kyrkomötets presidium att det måste säkerställas att kyrkomötets ledamöter kan ta del av dokumentet. Och så skulle ske.

Men, nu har kyrkomötet precis inletts. Jag har fått frågor om varför jag skrivit motion om ett dokument som inte finns. Jag har också fått frågan om hur man kan vara säker på att de formuleringar jag kritiserat på verkligen står i dokumentet, nu när man inte kan läsa det själv. Just nu jagar jag därför någon i presidiet som kan se till att Christmas Alert 2014 delas ut till alla ledamöter, omgående: Nomineringsgrupperna har ju redan diskuterat en del motioner, min kunde de alltså inte ta ställning till. Fortsättning följer!

Uppdatering: Efter ytterligare påpekanden sändes så dokumentet till ledamöterna.

Johanna Andersson

Johanna KO

LÄS MER HÄR:

 https://wordpress.com/post/kristenopinion.wordpress.com/1362

https://kristenopinion.wordpress.com/2017/03/26/svenska-kyrkan-och-muslimska-brodraskapet/