Sångglädje hos S

“Vi gillar att sjunga, så vi hann också med både Vi bygger landet och Internationalen.” Så skriver Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen, på sin Facebook-sida angående den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen, med anledning av kyrkomötets första session som avslutades i fredags. Någon psalm förekom också. Det hela illustreras med några bilder. Den hågade kan se dem här:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481567445358472&set=pcb.481567478691802&type=3&theater

(Lundby Wedins Facebook-sida är öppen, så jag antar att också läsare av Kristen Opinion kan få ta del av innehållet utan etiska betänkligheter.)

Om Internationalen kan man göra en rad teologiska reflektioner. Inte minst kan vers 2 verka överraskande som sångval för kyrkomötesledamöter som ska samlas inför viktiga kyrkliga beslut:

“I höjden räddarn vi ej hälsa,

ej gudar, furstar stå oss bi.

Nej själva vilja vi oss frälsa

och samfälld skall vår räddning bli.”

Nu kan det naturligtvis vara så att de socialdemokratiska ledamöterna av Svenska kyrkans högsta beslutande organ hoppar över vers två, eller byter ut orden. Men annars är det anmärkningsvärt om socialdemokraterna i Svenska kyrkan inte hälsar räddaren från höjden och istället förlitar till sig själva när det gäller frälsningen. Klassisk gärningslära, alltid lika aktuell.

Också Lundby-Wedins bilder är överraskande. Ledamöterna står med uppsträckta armar på ett sätt som påminner om en pingstförsamling under pågående lovsång. Man blir onekligen nyfiken på om de lyftade armarna förekom under psalmsång eller Internationalen.

Johanna Andersson

Johanna KO