Kristen identitet – igen!

Det pågår sedan flera år en teologisk strid inom Svenska kyrkan om kristen identitet. Vi har här på Kristen Opinion skrivit mycket om detta genom åren, och självklart har även många andra gjort det. Kortfattat handlar det om en spricka mellan dem av oss som inte ser kyrkan som den plats som ska härbärgera en synkretisk (religionssammanblandning) civilreligion som trycks på oss från delar av kyrkans ledning och dem som bejakar denna utveckling. Det senaste exemplet på denna drivkraft att göra Svenska kyrkan till en allmänreligiös paraplyorganisation kan man läsa om på prästen Patrik Petterssons blogg. Ska vi bära ut Kristus ur kyrkorum – eller täcka över – och markera ut Mecka så att inte andra trosbekännare tar anstöt utan kan använda kyrkorummet? Nej, det tycker inte vi.

Läs mer här:

Patrik Pettersson på kyrkligating.blogspot.com: inlägg 1 och inlägg 2 och inlägg 3 (i inlägg 3 har Patrik Pettersson ett p.s  om att han helt tar avstånd från de åsikter som de framför som vill använda de viktiga teologiska diskussionerna för helt andra politiska syften och agendor, som främlingsfientliga. Det avståndstagandet instämmer vi i här på Kristen Opinion).

Annika Borg intervjuad i Världen idag.