Reservationen som inte behövdes

KRISTEN OPINION kommenterar kyrkomötet, andra sessionen.

Jag är tydligen onödigt pessimistiskt lagd! Efter gårdagens debatt i plenum om motion 2015:23 Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, författade jag under viss förstämning nedanstående reservation. Men se, idag röstades motionen ner! Vad det hela handlade om kan kanske denna onödiga reservation ge en liten vink om:

Svenska kyrkan har inte ansvar för att hindra människor från att börja röka. Svenska kyrkan har istället ansvar för att erbjuda rökfria miljöer för sina medlemmar och medarbetare. I förekommande fall ska Svenska kyrkan, inom ramen för ett arbetsgivaransvar, erbjuda rökande medarbetare hjälp att sluta röka. Ska Svenska kyrkan ta ansvar för människors bruk av tobak finns också andra riskområden som är lika angelägna att beakta: det är till exempel ohälsosamt att dricka läsk, att äta chips, godis, kaffebröd och kakor. Övervikt och diabetes är stora folkhälsoproblem och traditionen med kyrkkaffe och tillhörande kolhydrat/fett-tillbehör kan bidra till att legitimera ett skadligt beteende. Men mer faror finns för kyrkan att organisera sig mot: att äta kött, att köra bil istället för att cykla, att sitta still i kyrkbänken eller framför tv/radio-gudstjänster, att inte motionera, flygresor, överexponering för solljus, ljudnivån vid rockkonserter osv. För att inte tala om skadeeffekterna av alkohol! Kanske ska kyrkan reflektera över var gränserna för uppdraget går och var gränserna för den kristna människans frihet och ansvar för sitt eget liv börjar.

Risken är dock stor att den reservation mot motionen om vigseltvång för blivande präster kommer att behövas redan i morgon.

Johanna Andersson

Johanna KO