Flummigt värre i Nacka församling

I senaste numret Kyrkans tidning (21/1) berättas om Nacka församling och ett rött tält. I detta röda tält samlas kvinnor för att mötas i ”det kvinnliga”. Aha, tänker läsaren: ännu en könssegregerande praktik av det slag som numera uppstår dagligen i Europa på badhus och bussar? Och ännu ett bidrag till en essentialistisk och polariserad syn på kön?

I artikeln framgår att en av initiativtagarna till detta röda tält är kyrkopolitikern Ann Gripenlöf i Nacka församling. Gripenlöf är socialdemokrat och innehar uppdrag inom såväl partiet som Svenska kyrkan. Hennes engagemang i Svenska kyrkan startade för några år sedan när socialdemokraternas gruppledare i Nacka församling och ordförande i kyrkorådet frågade om Gripenlöf inte ville vara med och engagera sig i kyrkofullmäktige. På detta svarade Gripenlöf:

” – Jag har alltid varit intresserad av existentiella frågor men hade tidigare ingen direkt relation till Svenska kyrkan”

Gripenlöf är dock inte bara kyrkopolitiker, en inkomstkälla är olika former av healing. På hennes hemsida framgår att hon för 900 kronor under två timmar ger upplysningar om hur man har levt i tidigare liv. Det hela beskrivs så här:

”Regression är en resa tillbaka till ett tidigare liv, ett liv som påverkar dig i dag. I regresson [sic!] kan du läka situationer och relationer i det förflutna för att släppa blockeringar i kropp och sinne.”

Man kan också få healing på distans, 45 minuter kostar 300 kronor. Reikibehandling på plats tar 60 minuter och kostar 650 kronor.

Kyrkan bidrar genom det röda tältet till könssegregering genom att skapa miljöer där män inte får delta och där det finns någon slags outtalad/uttalad föreställning om kvinnors gemenskap utifrån kroppsliga erfarenheter. Nacka församling borde montera ner hela tältprojektet och stuva in tältpinnarna långt inne i något förråd. Istället borde de starta bibelstudium, förslagsvis kunde man inleda med att läsa och tolka Första Mosebok 34 och den våldsamma berättelsen om övergreppen på Dina, som var Jakobs dotter. Det är kring henne fantasierna om det röda tältet byggts upp.

Enligt Kyrkans tidning ska det röda tältet stå uppspänt i Nacka hela våren:

”Till våren fortsätter Det röda tältet och då kommer fokus att läggas på bland annat kroppsliga teman.”

Det framhålls också att man inte behöver vara kristen för att delta. Och det är väl svårt att invända mot. Kanske är det tvärtom så att det är lättare att ta del av det hela om man inte är kristen, vilket naturligtvis är helt i sin ordning. Men varför Nacka församling då ska driva detta framstår som obegripligt.

(I boken Det röda tältet av journalisten Amy Diamant beskrivs den våldsamma berättelsen om Dinas utsatthet förskönande, så här:

”Vi får genom Dina inblick i de traditioner och förhållanden som kvinnor levde under i biblisk tid. I det röda tältet, en tillflyktsort för kvinnor under deras menstruationsperiod, när de föder och när de är sjuka, får Dina ta del av sina mödrars erfarenheter.”

Och denna spekulation är kanske spännande. Men det är inget som står i Bibeln.)

https://www.svenskakyrkan.se/nacka/Stillhet%20och%20meditation

Johanna Andersson

Johanna KO