Nästa #fredagsbloggen

 

Megafon
HÅLL UTKIK! UPPDATERING!

Uppdatering 4/11: På grund av den stora mängden tips till mig (tack alla och fortsätt med det!) och genom att denna blogg sköts after work, behöver jag nu sortera bland mängden info jag mottagit och ta en paus för att smälta ned detta till granskande texter. Jag återkommer senare under hösten! Håll utkik! 

I nästa  #fredagsbloggen följer jag upp händelserna på Svenska Teologiska Institutet  (STI) i Jerusalem och Svenska kyrkans lednings målmedvetna arbete för att släcka ned den judisk-kristna dialogen. Läs Kyrkans tidning om reaktionerna på nedmonteringen av den judisk-kristna dialogen på STI. 

Jag illustrera även hur kyrkoledningen hanterar kritik.

Hur Svenska kyrkan agerar som politisk remissinstans i samtidens sakpolitiska frågor är också ett ämne för #fredagsbloggen.

* * *

I veckan har en rapport från Human Rights Watch om övergrepp, tortyr och den skriande bristen på mänskliga rättigheter i palestinska områden uppmärksammats.

Jag skrev 2015 på Smålandspostens ledarsida om att:

Europarådet, som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och demokrati, verkar bland annat genom att erbjuda icke-medlemsländer status som Partner för demokrati. Det är Europarådets parlamentariska församling (PACE) som beslutar om vilka som kan komma i fråga. 2011 beviljades en ansökan från palestinska Nationella rådet om sådan status

I en resolution från 2011 beskriver PACE  (Europarådets parlamentariska församling) de områden där förbättringar behöver ske i de palestinska områdena. Enligt den brister regim och myndigheter i Palestina på flera av de ovanstående punkterna. Även andra punkter listas, som diskriminering av kvinnor såväl i lagstiftningen som i praktiken. Ytterligare områden där förbättringar behöver komma till stånd är pressfrihet, att sätta stopp för vapensmuggling, upphöra med tortyr, explicit ta avstånd från terrorism, garantera religionsfrihet och bekämpa rasism. Konflikten med Israel berörs också. Nationella rådet uppmanas att öka ansträngningarna för att finna lösningar och att hålla ingångna avtal samt erkänna Israels rätt att existera.

En uppföljning publicerades av Europarådets parlamentariska församling 2014 och den visar bland annat att arbetet mot korruption skapat förbättringar samt att vapensmugglingen minskat. Men på många områden kvarstår en hel del att göra. Eftersom Nationella rådet själv uttryckt önskan om att medverka i Partner för demokrati, hade Sverige här haft ett underlag för att utforma villkor för såväl erkännandet som det fortsatta och höjda biståndet. Av någon anledning underlät den svenska regeringen att informera sig och att ställa krav. Varför man inte gjorde detta, är en fråga som behöver genomlysas i grunden. För det är väl inte så att engagemanget för det palestinska folket i huvudsak handlar om ideologiska markeringar?

Jag skrev 2015 om Hamas krigsbrott utifrån en Amnestyrapport, som inte nämnvärt rapporterades i svenska medier.

I det senaste numret av Axess skriver jag om palestinska kvinnors situation när det sekulära projektet fått gett vika för det islamistiska.

Följ #fredagsbloggen #weekend

Annika Borg

Annika KO

Under vinjetten #fredagsbloggen skriver jag regelbundet om det jag ser i samtiden. #fredagsbloggen #Fridayblog #aroundmidnight #weekend