Illa att sluta annonsera gudstjänster

Bild logga rätt

Predikoturer, gudstjänster, musik: Svenska kyrkans annonser i dagspressen handlar inte enbart om informations- och kommunikationsservice utan är i allra högsta grad även en viktig signal om att Kyrkan existerar och erbjuder andlig spis till alla. Annonseringen är i själva verket ett slags förkunnelse.

I en tid där digitaliseringsklyftan skapar avstånd mellan människor och utanförskap i samhället, är kyrkans annonser om gudstjänster och annan gemenskap ett sätt att upprätthålla banden och visa att åtminstone inte kyrkan tar för givet att alla är digitaliserade.

Därför är det bedrövligt att Stockholms stift nu upphör med att annonsera i dagspress och hänvisar människor till nätet och till en app. 

img_0032

Hur har de som fattat beslutet tänkt? Har de tänkt alls? Med medlemstapp och sviktande gudstjänstbesök ska stiftet alltså upphöra att annonsera församlingarnas gudstjänster och erbjudanden om aktiviteter och gemenskap? Hur ska de som inte är bekväma med att använda nätet eller inte har tillgång till det och de som inte går med näsan i sina smarta telefoner och använder appar göra? Vad är det för människo- och samhällssyn som väglett Svenska kyrkan i Stockholms stift rakt ned i diket?

Under december har jag skrivit en krönikeserie på Barometerns ledarsida på temat upprätthåll institutionerna. På nyårsafton publicerades del tre, ”Kyrkan får inte falla”, som handlar om Svenska kyrkans roll i digitaliseringsklyftans tid. Jag skrev bland annat så här:

När även samhällsservice och välfärdstjänster kräver grundläggande digitala redskap och kunskap, så sviks inte enbart demokratins grundvalar utan även människan. Kyrkan ska inte vara en teknikfientlig broms, men, likt profeterna, ropa när förutsättningarna och kraven för kontakt och dialog utesluter stora grupper i det svenska samhället.

Läs hela min krönika HÄR.

Jag kan konstatera att Stockholms stifts beslut vänder människor ryggen och uppvisar en tondövhet för samtiden och för sin roll som kyrka. Stiftet behöver ompröva sitt beslut, göra om och göra rätt!

Annika Borg

Annika KO

Läs del ett i krönikeserien på Barometerns ledarsida  ”Vuxenvärlden får inte falla” och del två ”Postmodern politik, nej tack”.

#fredagsbloggen #Fridayblog