KRISTEN OPINION

KRISTEN OPINION (KO) startades vid midsommartid 2011 och fick snabbt ett stort genomslag och många läsare. KRISTEN OPINION verkar i en frihetlig och kritisk anda. Sajten ger röst åt de frihetliga, universella värden som byggt västvärldens demokrati och jämställdhet. Med en människosyn grundad i det judisk-kristna kulturarvet och den kristna tron borrar de olika inläggen i samtidsfrågorna, vrider och vänder på perspektiven och ställer inte sällan saker på sin spets. KRISTEN OPINION värnar en sekulär stat och det demokratiska samhället samt belyser ofta frågor ur ett köns- och maktperspektiv.

Annika KO

ANNIKA BORG, chefredaktör och chef för KRISTEN OPINION. Teologie doktor, skribent, ledarskribent, radiopratare, författare, politiskt sakkunnig och präst i Svenska kyrkan. Annika har studerat vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, har en utbildning i ledarskap från Försvarshögskolan och en annan i viltrehabilitering. Under flera år var hon ledamot i Pressens Opinionsnämnd (PON) och har tidigare innehaft förtroendeuppdrag i kyrkomötet och Svenska kyrkans Överklagandenämnd för POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan). Tillsammans med prästen Madeleine Åhlstedt grundade hon 2015 Margit Sahlin Akademin. En av inititivtagarna till #mittkors. Läs Annikas avhandling Kön och bibeltolkning (Uppsala universitet) HÄR. Twitter: @AnnikaBorg1

Johanna KO

JOHANNA ANDERSSON, redaktionsråd och skribent på KRISTEN OPINION. Filosofie doktor, teol kand, jämställdhetshandläggare och tidigare präst i Svenska kyrkan. Johanna har jägarexamen och är med i flera europeiska Kafkasällskap. Hon har haft förtroendeuppdrag i kyrkomötet för POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan). I augusti 2016 lämnade Johanna Svenska kyrkan och därmed sitt prästämbete, läs mer om det och #mittkors HÄR.  Läs Johannas avhandling Den nödvändiga manligheten (Göteborgs universitet) HÄR.  Twitter: @johannaand2

KRISTEN OPINION har sedan 2011 haft ett antal gästskribenter på sajten.

OBS! Kommentarsfältet på KRISTEN OPINION är inte öppet. Skälet är att vi tyvärr inte har tidsmässiga resurser att arbeta med det på ett bra sätt. Vi uppskattar läsarkontakter. Välkommen att mejla: annika.borg@telia.com

Annika Borg, Johanna Andersson och Helena Edlund var initiativtagare till Facebook-gruppen Mitt Kors #mittkors, ett engagemang för världens utsatta kristna. Läs mer om det initiativet HÄR.