OM KRISTEN OPINION

  • KRISTEN OPINION (KΩstartades vid midsommartid år 2011 av Annika Borg och kyrkoherden och skribenten Christer Hugo.  Bloggen fick snabbt ett stort och unikt genomslag och många läsare.
  • KRISTEN OPINION verkar i en frihetlig och kritisk anda. Sajten ger röst åt de frihetliga, universella värden som format västerlandets demokratier. Med en människosyn grundad i det judisk-kristna kulturarvet och den kristna tron borrar de olika inläggen i samtidsfrågorna, vrider och vänder på perspektiven och ställer inte sällan saker på sin spets.
  • KRISTEN OPINION värnar en sekulär stat, det demokratiska samhällets fundament  och belyser ofta frågor ur ett köns- och maktperspektiv.

 

Annika KO

Ω ANNIKA BORG, chefredaktör för sajten KRISTEN OPINION. Annika är teologie doktor vid Uppsala universitet, skribent, ledarskribent, radiopratare, författare och präst i Svenska kyrkan. Hon har studerat vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, har en utbildning i ledarskap från Försvarshögskolan och är utbildad i viltrehabilitering. Under flera år var hon ledamot i Pressens Opinionsnämnd (PON) och har tidigare innehaft förtroendeuppdrag i kyrkomötet och Svenska kyrkans Överklagandenämnd för POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan). Tillsammans med prästen Madeleine Åhlstedt grundade hon 2015 Margit Sahlin Akademin. Annika är en av initiativtagarna till #mittkors. Läs Annikas avhandling Kön och bibeltolkning (Uppsala universitet) HÄR. Twitter: @AnnikaBorg1

Johanna KO

Ω JOHANNA ANDERSSON (tidigare Almer), redaktionsråd och skribent på KRISTEN OPINION.  Johanna är filosofie doktor vid Göteborgs universitet, teol kand, jämställdhetshandläggare och tidigare präst i Svenska kyrkan. Hon har haft förtroendeuppdrag i kyrkomötet för POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan). I augusti 2016 lämnade Johanna Svenska kyrkan och därmed sitt prästämbete, läs mer om det och #mittkors HÄR.  Johanna har jägarexamen och är med i flera europeiska Kafkasällskap. Läs Johannas avhandling Den nödvändiga manligheten (Göteborgs universitet) HÄR.  Twitter: @johannaand2

Ω ANNIKA BORG, JOHANNA ANDERSSON och HELENA EDLUND (twitter @heledlund) skapade Facebook-gruppen Mitt Kors #mittkors, ett engagemang för världens utsatta kristna som samlade över 10 000 människor till en virtuell katedral och som fick stort genomslag i medierna, såväl nationellt som internationellt.  Läs mer om #mittkors HÄR

*KRISTEN OPINION har sedan 2011 haft ett antal gästskribenter på sajten.

*Vi har dessvärre inte tids- eller resursmässiga möjligheter att ha vårt kommentarsfält öppet. Men vi uppskattar läsarkontakter! Välkommen att mejla: annika.borg@telia.com