Kyrkohandboksförslaget – en länklista

Det tycks aldrig ta slut. Ännu en gång debatteras Kyrkohandboksförslaget i media. Ännu en gång är det kyrkomusikerna som protesterar, i nuläget har var fjärde kyrkomusiker skrivit på den senaste protestlistan mot handboksförslagets nuvarande utformning och protesterna börjar anta formerna av ett uppror.

Ändå vägrar de ansvariga att lyssna och turerna runt handboksförslaget börjar nu framstå som närmast löjeväckande i omvärldens ögon, vilket härom dagen uppmärksammades i DN Kultur.  Inom Svenska kyrkan har det protesterats länge, men efter något som mest kan betecknas som en utnötnings-strid – ingen orkar lägga energi och tid på att formulera saklig och konstruktiv kritik, bara för att belönas med ännu en undermålig produkt att bemöta – har många helt enkelt resignerat.

Även präster som, på goda teologiska grunder, är starka motståndare till handboksförslaget tröstar sig nu ofta med att ”det kanske ska gå att fira en hyfsad mässa ändå”. Man behöver kanske inte bry sig om vansinnet? Kanske finns det sätt att navigera sig igenom handboksförslagets innerskärgård av teologiska grynnor och floskel-skär?

Det är självfallet en inställning, men frågan som jag menar måste ställas är var vi kommer att befinna oss om, låt oss säga, tio eller tjugo år om det nuvarande Kyrkohandboksförslaget antas av Kyrkomötet under 2017?

Det går nämligen inte att komma runt det faktum, att det som återfinns i Kyrkohandboken är Svenska kyrkans lära. Förändras Kyrkohandboken så förändras teologin. Just därför är det så oändligt viktigt att en ny Kyrkohandbok inte är ett ogenomtänkt hastverk.

Låt mig ge ett alldeles sant exempel: Om det står i Kyrkohandboken att ”Gud är vår Moder” (vilket det gör i handboksförslaget) betyder det att Svenska kyrkans präster förväntas bekänna och förkunna att Gud är vår Moder. Punkt.

Är vi beredda att göra det?

Det kommer inte att gå att bortförklara innehållet i Kyrkohandboken med att något ”inte ska tolkas bokstavligen” eller att man ”egentligen menar något annat” eller att ”språket ska vara inklusivt”. Kyrkohandboken anger hur vi firar gudstjänst och därigenom hur vi tror och vad vi tror på.

Dessutom: Förutsatt att vi anser att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan så måste Svenska kyrkans teologi vara i samklang med övriga kristna kyrkors. I det nuvarande handboksförslagets utformning är den inte det.

När DN:s Maria Schottenius frågar sig vem det egentligen är som så hett längtar efter denna sönderkritiserade kyrkohandbok, så är det en berättigad fråga hon ställer. Ja, vem? Och frågan måste ännu en gång ställas: Varför är det så bråttom? Strunta i Luther-jubileet – en kyrkohandbok har ett långt större värde än som en snygg presentation under ett reformationsjubileum!

De ansvariga, med ärkebiskopen i spetsen, måste upphöra med sitt kategoriska avfärdande av kritiken och istället pausa arbetet, lyssna och öppna en respektfull dialog. Det finns ingen annan väg nu.

Helena Edlund

Helena

 

För dig som vill uppdatera dig i några av de teologiska frågeställningar som varit aktuella här på Kristen Opinion, postar vi nu en sammanställning av Helena Edlunds texter om Kyrkohandboksförslaget:

 Remissyttranden av Guds nåde. Kyrkohandboksförslaget del 1.

 Kritik undanbedes. Kyrkohandboksförslaget del 2.

En ny religion? Kyrkohandboksförslaget del 3.

De små glidningarnas gud. Kyrkohandboksförslaget del 4.

En försmak om vad som komma skall. Kyrkohandboksförslaget del 5.

Hyddbygge pågår. Kyrkohandboksförslaget del 6.

 

Zlatans kulfång

Av Johanna Andersson
 
Som våra trogna läsare vet är Kristen Opinions redaktion djupt splittrad i frågor som rör jakt. Därför har inte redaktionen enats i någon gemensam tolkning av den nya Volvoreklamen där Zlatan Ibrahimovic medverkar och några jaktscener ingår.
 

Inledningsvis kan motvilligt medges att denna reklamfilm uppvisar vissa könsstereotyper. Hustrun Helena Seger står i första sekvensen innanför ett fönster och tittar ut. Kvinnan är inomhus medan mannen är  utomhus. Sedan förekommer hon i filmen tillsammans med barnen och i en intim situation i sängen med sin man. Zlatan däremot är oftast utomhus och ensam, alternativt är han tillsammans med andra män i en exklusivt manligt homosocial situation på en fotbollsplan. Han eldar, bastar, dyker i isvak, springer, jagar, hanterar vapen, spelar fotboll och tränar. Enkelt uttryckt så behärskar han elementen. Och så  kör han förstås en hel del bil av ovan angivna fabrikat i ett vintrigt landskap. Men han vistas alltså också korta stunder inomhus, är då tillsammans med sin fru, han leker med barnen och bär en trött liten son till nattens vila.

Så till jaktscenerna. Zlatan bedriver ensam smygjakt på kronhjort (naturligtvis, hur skulle det se ut om han ägnade sig åt grytjakt på grävling eller satt på pass i timmar på något hygge i förhoppning om att en råbock skulle dyka upp?). Han avstår i skarpt läge skott mot en ståtlig hjort. Han har sprungit efter den genom en snöig skog. Han bär snygg kamoflageklädsel för vinterjakt. Kikarsiktet är inte av billigaste sorten. Det syns inte på bilden vad han har för hörselskydd, vilket tyder på att det handlar om ett skydd som är litet, personligt utprovat och därmed dyrt. (Bössan har inte ljuddämpare, så någon typ av hörselskydd har han.) Till sist har Zlatan alltså hjorten på kornet. Men kulfånget ser något osäkert ut, vilket innebär att en ansvarstagande jägare bör avstå skott. Dessutom står hjorten ogynnsamt. (Zlatan skulle i situationen behöva skjuta den rakt framifrån, vilket ger mindre träffyta, större risk för skadeskjutning och risk att kulan går igenom hela djurets kropp och förstör mycket kött. Önskvärt är istället en rak sidoträff.)

Så Zlatan avstår skott. Kanske på grund av kulfånget, kanske för att undvika skott rakt framifrån, kanske för att hjorten är så vacker. Också scenen när han har möjlighet att skjuta men väljer att ta ner sitt vapen är mycket vacker, även om den naturligtvis kunde utsättas för en maktanalys. Delar av Kristen Opinions redaktion är nu helt beredd att strunta i kritiken mot filmens påstådda nationalism, nordiska exotism och till och med patriarkalism. Eller annorlunda uttryckt: det där med fotboll och volvobilar har jag inga synpunkter på  men en god jägare är jag alltid beredd att försvara.