#mittkors

Johanna Andersson, Annika Borg och Helena Edlund är initiativtagare till Facebook-gruppen Mitt Kors #mittkors #mycross, ett engagemang för världens utsatta kristna.

Läs mer på denna sida: https://mittkors.wordpress.com

Gruppen är fristående från Kristen Opinion.

ko-kors

Annonser