Hijab bygger inte ett jämställt samhälle

Söndagen den 16 mars publicerades en märklig artikel i GP. Den var författad av America Vera-Zavala och bar rubriken: ”Hibajis kliver fram och kräver plats”. (Jag är väl medveten om att en artikelförfattare i regel inte sätter rubrik). Jag blev nyfiken på Vera-Zavala och gick in på hennes hemsida. Där  kan man läsa följande: ”Jag är politiskt aktiv, Jag är en politisk aktivist”. (Användning av versal efter kommatecken är inte en felåtergivning.)

En av flera märkligheter i artikeln handlar om  Vera-Zavalas vän Aisha. Aishas lägenhet stormades sedan det visat sig att hennes bror, som är islamist, förekommer på säkerhetspolisens listor. Vera-Zavala skriver: ”Vid ett tillfälle kommer en säpo agent fram till henne och säger Vet din bror om att du har har västerländska kläder på dig?” (Jag citerar GP korrekt, särskrivning, avsaknad av skiljetecken återger tryckt version.) Vera-Zavala och Aisha har enligt artikeln sedan diskuterat denna fråga vid flera tillfällen. Vera-Zavala sammanfattar deras diskussion: ”Frågan innehåller inte möjligheten att hon, som alla vanliga människor, får klä sig som hon vill.” Här försöker Vera-Zavala alltså framställa det som att alla flickor och kvinnor i världen, särskilt i islamistiska miljöer, kan som ”vanliga människor” klä sig som de vill. Och om säkerhetspolisens ”agenter” – så kallas de i Vera-Zavalas föreställningsvärld – efterhör hur det förhåller sig med utrymme för frihet och egna val för kvinnor i potentiellt extremistiska islamistiska miljöer så är detta något mycket negativt.

Vera-Zavala beskriver sedan sitt frihetsprojekt för att kvinnor med slöja ska få utrymme att framträda som kvinnor med slöja för att betona att de inte bara är kvinnor med slöja. ”Men tiden är kommen för att låta hijabi tala om annat än sin slöja”. Något blir ologiskt här. Varför ska individer framträda som medlemmar i en grupp om de inte vill framträda som medlemmar av denna grupp? Kvinnor med slöja kan väl uppträda i alla sammanhang de vill och bidra där på samma villkor som vi andra? Men framträder man som del av kollektivet ”kvinnor med slöja” för att visa att man inte vill begränsas till att ingå i kollektivet ”kvinnor med slöja” är risken stor att man inte uppnår det syfte man har tänkt sig.

En annan märklighet handlar om privilegierade grupper som ”ger” andra grupper plattformar. Den välvilliga Vera-Zavala ger detta. Men nu är det så att flera av de personer och organisationer hon ger röst åt är väl representerade, för att inte säga överrepresenterade, i olika offentliga sammanhang? Aktivisten Fatima Doubakil, exempelvis. Det är ju inte så att hon är en person som inte kommer till tals i den svenska debatten. En enkel sökning på nätet visar hur hon är med i en rad debattprogram, skriver och får artiklar publicerade, syns mingla med kulturministern osv. Flera av de föreningar där hon är aktiv finansieras av statliga medel.

Vera-Zavalas motiv för sitt projekt att normalisera slöjbärande bland flickor och kvinnor i Sverige är svåra att förstå. Miljontals flickor och kvinnor i världen har inget val. Det förekommer larmrapporter om att valfriheten också i hos oss är begränsad. Enda rimliga förklaringen handlar om att Vera-Zavala vill göra reklam för och säkerställa ekonomisk trygghet för sitt senaste projekt.

Vera-Zavala skriver också: ”Någonstans bortom kriget mot terrorismen och den starka islamofobin så växer en rörelse av muslimska kvinnor i Sverige/—/som vill bli sedda först och främst som människor, därefter som kvinnor. De vill inte, trots att de bär hijab, vara levande skolböcker för islam.. .” Här vore kanske en grundkurs i feministisk analys och hur könssegregerande praktiker bidrar till kvinnors underordning vara på sin plats. Det är varken slöjor eller könsuppdelade badtider som bygger ett jämställt samhälle.

Johanna Andersson

Johanna KO