Illa att sluta annonsera gudstjänster

Bild logga rätt

Predikoturer, gudstjänster, musik: Svenska kyrkans annonser i dagspressen handlar inte enbart om informations- och kommunikationsservice utan är i allra högsta grad även en viktig signal om att Kyrkan existerar och erbjuder andlig spis till alla. Annonseringen är i själva verket ett slags förkunnelse.

I en tid där digitaliseringsklyftan skapar avstånd mellan människor och utanförskap i samhället, är kyrkans annonser om gudstjänster och annan gemenskap ett sätt att upprätthålla banden och visa att åtminstone inte kyrkan tar för givet att alla är digitaliserade.

Därför är det bedrövligt att Stockholms stift nu upphör med att annonsera i dagspress och hänvisar människor till nätet och till en app. 

img_0032

Hur har de som fattat beslutet tänkt? Har de tänkt alls? Med medlemstapp och sviktande gudstjänstbesök ska stiftet alltså upphöra att annonsera församlingarnas gudstjänster och erbjudanden om aktiviteter och gemenskap? Hur ska de som inte är bekväma med att använda nätet eller inte har tillgång till det och de som inte går med näsan i sina smarta telefoner och använder appar göra? Vad är det för människo- och samhällssyn som väglett Svenska kyrkan i Stockholms stift rakt ned i diket?

Under december har jag skrivit en krönikeserie på Barometerns ledarsida på temat upprätthåll institutionerna. På nyårsafton publicerades del tre, ”Kyrkan får inte falla”, som handlar om Svenska kyrkans roll i digitaliseringsklyftans tid. Jag skrev bland annat så här:

När även samhällsservice och välfärdstjänster kräver grundläggande digitala redskap och kunskap, så sviks inte enbart demokratins grundvalar utan även människan. Kyrkan ska inte vara en teknikfientlig broms, men, likt profeterna, ropa när förutsättningarna och kraven för kontakt och dialog utesluter stora grupper i det svenska samhället.

Läs hela min krönika HÄR.

Jag kan konstatera att Stockholms stifts beslut vänder människor ryggen och uppvisar en tondövhet för samtiden och för sin roll som kyrka. Stiftet behöver ompröva sitt beslut, göra om och göra rätt!

Annika Borg

Annika KO

Läs del ett i krönikeserien på Barometerns ledarsida  ”Vuxenvärlden får inte falla” och del två ”Postmodern politik, nej tack”.

#fredagsbloggen #Fridayblog

Vad sysslar Centrum för religionsdialog med?

Könssegregerande religiösa praktiker brukar uppfattas som problematiska, inte minst inom protestantisk kristenhet. Ämbetsfrågan, enkönade manliga maktgrupperingar och ojämställdheten i biskopskollegiet hör till exemplen. En del kvinno – respektive mansfrukostar och samtalsgrupper förekommer i Svenska kyrkan, men i begränsad omfattning. Förvånande är därför att Centrum för religionsdialog i Svenska kyrkan ofta ordnar könssegregerade tillställningar. För några år sedan hade de en samling kring kvinnor och mat, liknande tillfällen har också hållits för kvinnor angående andra religiösa frågor.

Nu har detta hänt igen. Denna gång har en grupp kvinnor samlats för att reflektera kring helighet och uttrycka sina erfarenheter i form av pappaskar. I askarna skyddas på ett symboliskt sätt, enligt det senaste nyhetsbrevet, dessa upplevelser av helighet. Om män med intresse av saken hade beretts möjlighet till dispens för att få delta framgår inte av texten i nyhetsbrevet.

Saken är problematisk ur fler synpunkter än könssegregeringen. Ett problem utgörs av att en deltagande person uttrycker sig på ett sätt som är ägnat att normalisera islamism:

”-Undervisning är en ny viktig funktion i moskén, därför tycker Brödraskapet* att det är viktigt att kvinnor går dit, så att de får kunskap och kan undervisa barnen. Även salafismen uppfordrar kvinnorna att gå till moskén.”

Så sade Lena Larsen, som presenteras som norsk teolog och praktiserande muslim. Att det inom islamistiska grupperingar finns varierande och mycket problematiska uppfattningar om flickors och kvinnors rätt till och behov av utbildning är ingen hemlighet. Att då oemotsagt sprida bilden av Muslimska Brödraskapet* och salafister som värnare av kvinnors rätt till utbildning är verkligen märkligt.

I nyhetsbrevet finns också följande beskrivning: ”-Att få gå runt Kaba hand i hand med min man, där alla var sida vid sida och alla kategorier nedbrutna, det var ett tillstånd av helighet, berättade Lena Larsen.” Något motsägelsefullt att lovorda nedbrutna kategorier på ett seminarium som just upprätthåller en av de mest kraftfullt särskiljande kategorierna: den om kön.

Andra märkligheter centrat levererat på sistone är på samma tema. I ett panelsamtal under ett socialdemokratiskt (vad annars) Almedalsarrangemang om religion och feminism sa centrats Helene Egnell så här: ”om jag inte hade träffat Yasri Khan och Mehmet Kaplan så hade jag kanske gått på kritiken mot dem.” Vem är det som har ”gått på” vad? Egnell gör här en annan bedömning av konflikten mellan islamism och jämställdhet än vad – i detta fall ett politiskt parti – gjort. Också detta inlägg kan verka legitimerande på en särskiljande diskurs där religiös praktik överordnas jämställdhet. Ett annat problem här är Egnells privata anspråk: kan endast den som personligen träffat någon ha en uppfattning om åsikter som den personen officiellt uttryckt?

Ett sista exempel kan sättas upp på nöjeskontot. En bild centralt spridit för att göra reklam för ett evenemang är så könsstereotypt att det är svårt att inte le:

KO bild

De uppmärksamt lyssnande kvinnorna får sig uppenbarligen viktiga sanningar till livs av den bredbent sittande mannen. (Tyvärr verkar bilden vara borttagen från Facebooksidan sedan några dagar.)

En sista reflektion: Är det så den religionsdialogiska vardagspraktiken, diapraxis, ser ut är kanske centrats förkärlek för separata kvinnomöten helt förståelig.

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/seminariium-sokte-svaret-pa-fragan-vad-ar-heligt-for-dig

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/trosolidaritet/Media/Nyhetsarkiv/Almedalen-2016-Vara-seminarier-sammanfattningar/

Johanna Andersson

Johanna KO

*Muslimska Brödraskapet, om dem har bl a terroristforskaren Magnus Norell skrivit här: http://ledarsidorna.se/2016/07/magnus-norell-muslimska-brodraskapet/ och här http://www.svd.se/muslimska-brodraskapet-en-del-av-problemet