Selektivt twitterflöde

Svenska kyrkan håller sig med ett officiellt twitterkonto där ett antal redaktörer på kyrkokansliet twittrar och retwittrar olika inlägg. Trots att vi på Kristen Opinion i åratal skrivit mängder av texter både här på bloggen och i olika riksmedia har vi inte lyckats prestera något som redaktörerna på #svenskakyrkan funnit värt att dela. En snabb genomläsning av det aktuella twitterflödet visar att biskoparna är rikligt företrädda, samt att det retwittras en del annat om företeelser som nallepräster, ljusutdelning och vädret på Kanarieöarna. Debatt, grankning och kritik verkar inte vara huvudinriktningen på #svenskakyrkan, för att uttrycka sig försiktigt.

Detta är naturligtvis helt i sin ordning, om än en smula smalspårigt. Men något slags etiskt dilemma uppstår när man nu i en replikväxling i Expressen mellan mig och kyrkoherde Anders Ekhem i Malmö väljer att retwittra enbart Ekhem. Man delar alltså hans replik men inte min ursprungsartikel eller mitt svar på Ekhems replik. Om inte annat vore det väl en tjänst att erbjuda de läsare som följer twitterflödet i fråga att kunna följa diskussionen? Är det inte ett väl tydligt ställningstagande att bara återge vad ena sidan i ett meningsutbyte säger? Hur är det med att inte göra skillnad på människor?

http://www.expressen.se/debatt/kyrkan-sprider-en-misstro-mot-polisen/

http://www.expressen.se/debatt/vi-ar-inte-pa-plats-i-lagret-for-att-protestera/

http://www.expressen.se/debatt/kyrkoherden-borde-adressera-aktivisterna/

https://twitter.com/svenskakyrkan

Uppdatering: Efter upprepade påpekanden valde Svenska kyrkans konto att sprida även den ursprungliga debattartikeln.

Johanna Andersson

Johanna KO

Kyrkan sprider misstro mot polisen

Sydsvenskan skriver att kyrkoherde Anders Ekhem i Malmö vill att präster och diakoner är på plats som ”observatörer” när polisen ska tömma ett EU-migrantläger. Ekhem har skrivit om saken i ett brev till polismästare Stefan Sintéus:

”Vi inser det komplexa i denna situation och förstår att polisen har ett svårt uppdrag framför sig. Samtidigt handlar det om utsatta, fattiga och maktlösa människor som befinner sig längst bort från möjligheterna till ett värdigt liv”, skriver Anders Ekhem.”

Redan här kan den kritiska invända att Sintéus säkert har god uppfattning om såväl frågans komplexitet som EU-migranternas svåra situation. Dessutom har Sintéus, till skillnad från Ekhem, ett ansvar i den här situationen.

Vidare skriver Sydsvenskan:

”Anders Ekhem har uppmuntrat Svenska kyrkans präster och diakoner att vara på plats när lägret töms.

– Vi tycker att det kan vara väsentligt att det finns observatörer på plats som ser till den enskilda människan, säger Anders Ekhem.”

Här reser sig invändningar. Menar Ekhem att svensk polis behöver ”observeras” när de gör en insats? Varför sprida uppfattningen att poliser inte ser till ”den enskilda människan”? Ska Svenska kyrkans anställda ta på sig uppgiften att observera och dokumentera polisen även i andra situationer? Kanske andra statliga myndighetspersoner under ämbetsutövning också? En rad mer småskurna frågor inställer sig också: Ska präster och diakoner delta i tjänsten? Är det arbetsvägran om de inte ställer upp? Utgår eventuell ersättning för övertid?

Ekhem fortsätter:

”Om det sedan skulle vara enskilda kyrkoarbetare som också är del i protesten så är det deras rättighet men inget jag som ytterst ansvarig står bakom”, skriver Anders Ekhem i brevet till Stefan Sintéus.”

Hur blir det här? Kan kyrkliga anställda protestera mot olika legala åtgärder på betald arbetstid? Ska Svenska kyrkan hålla sig med professionella demonstranter? Är det den lokale kyrkoherden som avgör vilka protestaktioner anställda får genomföra i tjänsten och vilka som får ske på fritiden?

Enligt Ekhem har polisen lovat att hålla honom informerad om när det hela ska ske. Varför Sintéus avgett ett sådant löfte är svårt att förstå. Polisen är knappast behjälpt av att protester krånglar till ett redan svårt uppdrag.

Möjligen kan man vända på hela resonemanget och försöka se positivt på saken: att Svenska kyrkan genom kyrkoherde Ekhem vill delta som observatör eller aktivist under en polisinsats är kanske det tydligaste beviset för att vi lever i en rättsstat där man kan lita på polisen. I en diktatur eller polisstat vågar varken Ekhem eller någon annan stå med mobilkamera och försöka störa polisen när de verkställer ett politiskt beslut. Om Svenska kyrkan menar att det är riktigt att störa polisen när de fullgör sitt uppdrag att upprätthålla lag och ordning är en annan fråga. Allvarligt är om Svenska kyrkan på olika sätt bidrar till att skapa misstro mot polis och rättsväsende i Sverige.

http://www.sydsvenskan.se/malmo/svenska-kyrkan-vill-folja-tomning-av-eu-migrantlagret/

Johanna Andersson

Johanna KO