Kristen identitet – igen!

Det pågår sedan flera år en teologisk strid inom Svenska kyrkan om kristen identitet. Vi har här på Kristen Opinion skrivit mycket om detta genom åren, och självklart har även många andra gjort det. Kortfattat handlar det om en spricka mellan dem av oss som inte ser kyrkan som den plats som ska härbärgera en synkretisk (religionssammanblandning) civilreligion som trycks på oss från delar av kyrkans ledning och dem som bejakar denna utveckling. Det senaste exemplet på denna drivkraft att göra Svenska kyrkan till en allmänreligiös paraplyorganisation kan man läsa om på prästen Patrik Petterssons blogg. Ska vi bära ut Kristus ur kyrkorum – eller täcka över – och markera ut Mecka så att inte andra trosbekännare tar anstöt utan kan använda kyrkorummet? Nej, det tycker inte vi.

Läs mer här:

Patrik Pettersson på kyrkligating.blogspot.com: inlägg 1 och inlägg 2 och inlägg 3 (i inlägg 3 har Patrik Pettersson ett p.s  om att han helt tar avstånd från de åsikter som de framför som vill använda de viktiga teologiska diskussionerna för helt andra politiska syften och agendor, som främlingsfientliga. Det avståndstagandet instämmer vi i här på Kristen Opinion).

Annika Borg intervjuad i Världen idag.

Sångglädje hos S

“Vi gillar att sjunga, så vi hann också med både Vi bygger landet och Internationalen.” Så skriver Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen, på sin Facebook-sida angående den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen, med anledning av kyrkomötets första session som avslutades i fredags. Någon psalm förekom också. Det hela illustreras med några bilder. Den hågade kan se dem här:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481567445358472&set=pcb.481567478691802&type=3&theater

(Lundby Wedins Facebook-sida är öppen, så jag antar att också läsare av Kristen Opinion kan få ta del av innehållet utan etiska betänkligheter.)

Om Internationalen kan man göra en rad teologiska reflektioner. Inte minst kan vers 2 verka överraskande som sångval för kyrkomötesledamöter som ska samlas inför viktiga kyrkliga beslut:

“I höjden räddarn vi ej hälsa,

ej gudar, furstar stå oss bi.

Nej själva vilja vi oss frälsa

och samfälld skall vår räddning bli.”

Nu kan det naturligtvis vara så att de socialdemokratiska ledamöterna av Svenska kyrkans högsta beslutande organ hoppar över vers två, eller byter ut orden. Men annars är det anmärkningsvärt om socialdemokraterna i Svenska kyrkan inte hälsar räddaren från höjden och istället förlitar till sig själva när det gäller frälsningen. Klassisk gärningslära, alltid lika aktuell.

Också Lundby-Wedins bilder är överraskande. Ledamöterna står med uppsträckta armar på ett sätt som påminner om en pingstförsamling under pågående lovsång. Man blir onekligen nyfiken på om de lyftade armarna förekom under psalmsång eller Internationalen.

Johanna Andersson

Johanna KO

På gång på kyrkomötet just nu: Jakten på det försvunna dokumentet!

Just nu pågår en märklig jakt efter ett hastigt borttaget dokument. Det handlar om dokumentet Christmas Alert 2014 som behandlas i  motionen 2015:91. I den motionen yrkar jag på att dokumentet Christmas Alert 2014 ska tas bort från Svenska kyrkans hemsida och att rutiner ska säkerställa att dokument med liknande formuleringar inte hamnar där igen. Problemet med dokumentet? Jo, det varnade för en ”judisk lobby”, det sprider alltså en av de mest typiska antisemitiska stereotyper som finns. Dokumentet har legat på hemsidan och spridits sedan förra hösten, och gjorde så också i somras när jag skrev motionen. Men sedan försvann Christmas Alert 2014 i all tysthet från hemsidan i augusti. Alltså efter att motionerna kommit in. Naturligtvis är det alldeles utmärkt att dokumentet togs bort. Men samtidigt måste ju kyrkomötet kunna läsa dokumentet när motionen ska beredas. Man kan dessutom fundera över om det är kyrkokansliet som ska bifalla en motion som var ställd till kyrkomötet… Nåväl. Efter lite eftersökningar visade det sig att Christmas Alert 2014 togs bort då det plötsligt ansågs innehålla olämpliga formuleringar, vilket väl är det minsta man kan säga. Jag påtalade då till kyrkomötets presidium att det måste säkerställas att kyrkomötets ledamöter kan ta del av dokumentet. Och så skulle ske.

Men, nu har kyrkomötet precis inletts. Jag har fått frågor om varför jag skrivit motion om ett dokument som inte finns. Jag har också fått frågan om hur man kan vara säker på att de formuleringar jag kritiserat på verkligen står i dokumentet, nu när man inte kan läsa det själv. Just nu jagar jag därför någon i presidiet som kan se till att Christmas Alert 2014 delas ut till alla ledamöter, omgående: Nomineringsgrupperna har ju redan diskuterat en del motioner, min kunde de alltså inte ta ställning till. Fortsättning följer!

Uppdatering: Efter ytterligare påpekanden sändes så dokumentet till ledamöterna.

Johanna Andersson

Johanna KO

LÄS MER HÄR:

 https://wordpress.com/post/kristenopinion.wordpress.com/1362

https://kristenopinion.wordpress.com/2017/03/26/svenska-kyrkan-och-muslimska-brodraskapet/

 

 

KYRKOMÖTET STARTAR IDAG!

Vi är på plats i Uppsala för att se till så att våra motioner, 90, 91, 92, 105 och 106, får bifall! Nu gruppmöte (POSK. Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan) sedan invigning och utskottsmöten. Annika sitter i Ekumenikutskottet och Johanna i Tillsyns- och uppdragsutskottet. Nu kör vi! Uppdatering, kommentarer, åsikter och analys kommer.

Läs motionerna här! https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/motioner-2015